De kracht van de massa en de handelingsvrijheid van het individu

Vincent Damen en Jeroen Stam zijn partners bij De Processpecialisten. Met enige regelmaat wisselen ze van gedachten over uiteenlopende onderwerpen. In deze aflevering gaat het over de kracht van de massa en de handelingsvrijheid van het individu.

Jeroen: “Hey Vincent, hoe is het? Goeie vakantie gehad?”

Vincent: “Op zich prima, maar helaas wat korter dan gepland. Vanwege een sterfgeval in de familie moest ik mijn vakantie acuut afbreken en halsoverkop terugkeren naar Nederland.”

Jeroen: “Nog gecondoleerd daarmee. Los van die verdrietige omstandigheden zal de terugreis naar Nederland vermoedelijk nog een hele hoop gedoe hebben gegeven. Al het geregel dat er in zo’n situatie bij komt kijken!” 

Vincent: “Nou, dat viel eigenlijk reuze mee. Via de alarmcentrale had ik heel snel contact met mijn verzekeraar FBTO. En hoe je dan geholpen wordt, dat is echt fantastisch. Heel begripvol en persoonlijk. En ze hebben een houding van: linksom of rechtsom, we gaan het voor u regelen. Ik was daar erg van onder de indruk.”

Jeroen: “Als Processpecialist ben ik dan benieuwd: had je het idee dat ze daarbij gebruik maken van een draaiboek met standaard processen en procedures?”

Vincent: “Nee, helemaal niet. Ik kreeg juist de indruk dat mijn vaste aanspreekpunt bij de verzekeraar persoonlijk heel veel handelingsvrijheid had.” 

Jeroen: “Hier gaat waarschijnlijk het aloude principe op dat als de basis op orde is, mensen de ruimte hebben om te doen wat nodig is.”

Vincent: “Vrijheid in verbondenheid, noemden wij dat vroeger. Volgens mij heeft dat principe nog helemaal niets aan actualiteit ingeboet. Wij geloven er in ieder geval heilig in, zowel in onze eigen organisatie als bij klanten.” 

Jeroen: “Ben ik helemaal met je eens. Het is een misverstand om te denken dat als wij een proces inrichten dat we dan ingewikkelde stroomschema’s gaan maken en alle stappen in zo’n proces tot drie decimalen achter de komma vastleggen.” 

Vincent: “Dat is oud denken, als Processpecialisten zijn we absoluut niet van die school.” 

Jeroen: “Je wilt van medewerkers natuurlijk geen robots maken. Wij werken liever met een set basisafspraken, waarbij medewerkers de vrijheid hebben om op basis van hun eigen afwegingen keuzes te maken.”

Vincent: “Precies dat gevoel kreeg ik dus heel sterk bij het contact met FBTO. Dat iemand alles uit de kast trekt om je volledig te ontzorgen. Iemand die begrijpt: deze meneer heeft momenteel wel andere dingen aan zijn hoofd. Echt indrukwekkend.”

Jeroen: “Maar dat zal heus geen toeval zijn. Ongetwijfeld heeft FBTO serieus nagedacht over het creëren van de voorwaarden waarbinnen die medewerker jou zo goed kon helpen.”

Vincent: “Dat vermoeden heb ik ook. Belangrijk is wel om van geval tot geval te beoordelen tot welk detailniveau je basisafspraken met elkaar maakt.”

Jeroen: “Sommige dienstverleners plakken daar standaard graag de 80/20-regel op. Dan zeggen ze: als je tachtig procent efficiënt organiseert, hou je twintig procent over om creatief te zijn. In mijn optiek is dat flauwekul.”

Vincent: “Je moet in ieder geval niet gaan micromanagen, maar sturen op output. Vergelijk het met een voetbalelftal. Je spreekt met elkaar een bepaald spelsysteem af, bijvoorbeeld 4-3-3. Daarmee creëer je een duidelijk handelingskader waarbinnen iedere voetballer zijn taken in het veld kan uitvoeren en daarnaast de ruimte heeft om individueel uit te blinken.”

Jeroen: “Wij geloven in de kracht van de massa, maar ook in de handelingsvrijheid van het individu. Bij elkaar opgeteld is dat volgens mij een winnende combinatie.”

Vincent: “Het is letterlijk wat je zegt: vrijheid in verbondenheid!”

OOST! 9

De reis van dokter Leonardo voert de lezer mee op een onnavolgbare tocht over de Oekraïense steppe. Spaanse ‘tirannendoder’ Don Jose Pereira reist naar Sovjet-Oekraïne af om op vogels te jagen. Daar duiken nog twee reizigers op: de Italiaanse dokter Leonardo Pazzi en zijn ‘toekomstige geliefde’ Alceste, die om onduidelijke redenen een boottochtje maken in de omgeving van Charkiv.

De Oekraïense schrijver Mike Johansen (1895-1937) behoorde tot een jonge generatie schrijvers die in het Sovjet-Oekraïne van de jaren twintig de hemel bestormde, om in de jaren dertig vermalen te worden in de Stalinterreur. De reis van dokter Leonardo was het laatste boek dat Johansen schreef voordat hij, onder druk van het regime, het schrijven opgaf. Het was vergeefs: in 1937 werd hij alsnog opgepakt en doodgeschoten. Zijn boeken bleven tot in de nadagen van de Sovjet-Unie verboden. Voor het eerst verschijnt een werk van deze generatie in Nederlandse vertaling.

In de serie OOST! verschijnt nog niet eerder in Nederlandse vertaling gepubliceerd werk van Oost- en Midden-Europese schrijvers. De Processpecialisten sponsoren deze serie zodat hun verhalen vertaald kunnen worden. Vooral verhalen die verandering verbeelden; ook in ons werk moet het Geschreven Woord tot de verbeelding spreken – een procesmodel, een klantreis of een rondje ADKAR. Reizen in de verbeelding kan altijd en zonder beperkingen.

Onze vaste klanten en aanhangers ontvangen De reis van dokter Leonardo binnenkort per post.

Gemeente Hilversum gaat snel meer robots inzetten

De gemeente Hilversum ziet de voordelen van robotisering: inwoners en ondernemers krijgen sneller en beter antwoord. De Processpecialisten hebben een onderzoek uitgevoerd om te bepalen waar de meeste winst te behalen is.  De gemeente wil nog dit jaar de eerste 3 processen robotiseren.

Het begon met een inspiratiesessie over Robotic Process Automation (RPA). Experts uit de gemeenten Dordrecht, Tilburg, Schiedam en Utrecht, samen met RPA-expert Asher Lake en ontwikkelaar Ciphix, hebben daar succesverhalen gedeeld en de deelnemers gestimuleerd om na te denken over kansen in hun eigen werk. In welke processen gaat veel tijd zitten in het overtypen van gegevens van het ene naar het andere systeem? Waar kun je doorlooptijden verkorten door een robot het werk uit te laten voeren?

Na de inspiratiesessie hebben proceseigenaren en medewerkers in Hilversum zeven processen aangedragen. Voor die processen is het RPA-potentieel in kaart gebracht met behulp van de RPA kansenscan. In gesprekken met medewerkers zijn de processen ‘gescoord’ op RPA-potentieel. Hoe meer gestructureerde data en vaste beslisregels, hoe makkelijker het proces te robotiseren is. Voor de top 4 van processen hebben we daarna een business case gemaakt door met een Lean-bril de verspillingen in het proces in kaart te brengen en per verspilling te schatten, welk effect RPA heeft op doorlooptijden en bewerkingstijden.

Neem bijvoorbeeld aanvragen voor het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart. De afhandeling hiervan kan voor een belangrijk deel geautomatiseerd worden. De aanvrager krijgt daardoor 2 tot 4 weken sneller antwoord en medewerkers houden meer tijd over voor het afhandelen van complexere klantvragen. Een ander voorbeeld is het proces van factuurafhandeling: een robot kan het routeren van facturen naar budgethouders overnemen van de afdeling Financiën & Control en ook een aantal controles uitvoeren voor de betaalbaarstelling.  Voor de in totaal 7.500 facturen per jaar scheelt dit ca. 15 minuten bewerkingstijd per factuur en de betaaltermijn wordt korter.

“Ik ben trots dat ik deze spannende onderzoeksreis ben aangegaan met De Processpecialisten met als resultaat een solide businesscase. Mijns inziens zullen de Top3 op te leveren Robots, niet als proof-of-concept opgeleverd worden, maar als een proof-of-value!” (Virginia Hofwijks, Innovatieadviseur Robotisering, Gemeente Hilversum)

De gemeente wil nog dit jaar de eerste processen robotiseren en maakt ondertussen plannen om de komende 4 jaar veel meer processen te robotiseren. Onderdeel van die plannen zijn ook het beheer van de robots, de benodigde infrastructuur en opleidingen, zodat de gemeente Hilversum straks in eigen beheer robots kan inzetten.

RPA is een softwareoplossing die handmatige en repeterende handelingen in ICT-systemen van de mens overneemt. Het is de manier om repeterende, administratieve handelingen in werkprocessen foutloos en 24/7 uit te voeren. Zo houden medewerkers meer tijd over voor persoonlijke interactie met klanten, het afhandelen van complexere klantvragen en innovatie.

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77

Robots

Een aantal processpecialisten bezocht de theatervoorstelling ROBOT. Deze futuristische comedy, gespeeld door Vis à Vis, draait om de vraag of de onvermijdelijke opkomst van de robotica gevreesd of juist verwelkomd moet worden. Is zo’n superieure kunstmens een vriend en handlanger of een serieuze bedreiging? ROBOT vertelt de lotgevallen van Betty en Aad, een stel uit ‘de oude tijd’ dat zich staande probeert te houden in de nieuwe gerobotiseerde werkelijkheid. Lange tijd weten ze zich met humor, liefde en inventiviteit op de been te houden. Maar de dag nadert dat ook zij zich zullen moeten aanpassen aan het nieuwe systeem.

Ook in werkelijkheid krijgen De Processpecialisten met robotica te maken: samen met VNG Realisatie en gemeenten werken we aan de ontwikkeling van een overheidsbrede chatbot die een plekje moet krijgen op de websites van gemeenten. Einddoel: een chatbot die als virtuele assistent 17 miljoen burgers de weg wijst binnen de overheid. 

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39

Binden en boeien op 1,5 meter

Elke zomer komen De Processpecialisten bij elkaar om het voorbije half jaar te evalueren. Het samenzijn is daarbij minstens zo belangrijk als het uitwisselen van informatie. Dit jaar spraken we elkaar online en ‘in het echt’ op 1,5 meter. De bijeenkomst zorgde voor veel energie, emotie en eensgezindheid – helemaal corona-proof.

Onze halfjaarevaluatie is nooit een droge presentatie van de cijfers. Bijna alle processpecialisten hebben naast hun werk bij de opdrachtgevers ook een taak in het draaiend houden en ontwikkelen van ons eigen bedrijf. Bij de evaluatie komen dan ook veel processpecialisten aan het woord. Alleen al daardoor is het programma afwisselend. Al doende testen we meteen wat nieuwe werkvormen, er is tijd voor sport, spel en spektakel en natuurlijk ook voor samen eten en drinken en bijkletsen met collega’s uit het hele land. Op zo’n dag wordt opeens ook zichtbaar hoeveel we samen voor elkaar krijgen. Aan het einde van de ochtend zijn we meestal waanzinnig trots op elkaar en onszelf.

Deze feestdag moest dus doorgaan – maar wel corona-proof. Dit keer zaten De Processpecialisten daarom ‘s ochtends thuis achter de laptop. De ProcesFabriek was omgetoverd tot professionele TV-studio, vanwaaruit het ochtendprogramma als talkshow werd uitgezonden. Live interviews met collega’s werden afgewisseld met korte filmpjes en een estafette van ieders persoonlijke hoogte- en dieptepunten. De filmpjes waren vooraf gemaakt door alle collega’s met een taak in de bedrijfsvoering. Al met al een ochtendvullend programma dat iedere minuut spannend was. In de middag zagen we elkaar in levenden lijve in kleine groepjes op verschillende locaties in het land. Om, veilig op 1,5 meter, te lunchen en te borrelen en tussendoor vooral ook bij te kletsen en samen plannen te maken voor het komend half jaar.

Hoewel de opzet heel anders was dan ‘normaal’ was het gevoel tijdens de dag als vanouds: emotie, energie en eensgezindheid. We konden deze beleving online creëren door de succesformule van onze ‘offline’ halfjaarevaluaties toe te passen: elkaar zien, veel collega’s aan het woord laten, iedereen laten meehelpen in de voorbereiding, successen vieren en nieuwe werkvormen gebruiken voor wow-gevoel. Proost!

Meer weten? Neem dan contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39

DE PROCESSPECIALISTEN VERNIEUWT

ONZE NIEUWE HUISSTIJL!

De Processpecialisten staan voor continu verbeteren: vaste patronen die in het verleden succes hebben verzekerd, zijn geen garantie voor successen in de toekomst. Dat vraagt om wendbaarheid, zowel in proces als in gedrag. Met ons 21-jarig bestaan zijn we toe aan een nieuwe uitstraling. Moderner, strakker en frisser. Met trots presenteren wij dan ook: onze nieuwe huisstijl!

Proceseigenaar Vincent Damen vertelt: ‘‘We hebben goed gekeken naar wie wij als Processpecialisten zijn. De Russische avant-garde en de Industriële Revolutie blijven belangrijke inspiratiebronnen. De samensmelting van verandering en vernieuwing op allerlei gebieden, het gevoel van ontwikkeling en vooruitgang en de zoektocht naar ‘het nieuwe’ zijn onderdeel onze identiteit. We hebben daarom voor een Russisch lettertype gekozen. Het futuristische Mechanische Hoofd van Raoul Hausmann, ook te zien in de ProcesFabriek, komt nu terug in onze presentaties. De rode draad uit de ProcesCentrale, die staat voor logica in processen en ketens en verbinding tussen mensen, komt in de nieuwe huisstijl nadrukkelijk terug.’’

De komende periode gaan we onze huisstijl verder vernieuwen: ook met visuele wauw-momenten willen we inspireren, uitdagen en stimuleren. Het volgende project wordt de vernieuwing van onze website. Dus, blijf kijken!

Met vlag en wimpel weer ISO gecertificeerd

De Processpecialisten voldoen nog steeds aan de ISO 9001:2015 standaard. Daar hebben we niks extra voor hoeven te doen: we werken en sturen procesgericht en dat zorgt vanzelf voor een sterk kwaliteitsmanagementsysteem. Evengoed zijn we er trots op dat onze aanpak de auditor overtuigt.

Onlangs heeft de auditor ons opnieuw gecertificeerd. We zijn, als een van de weinige consultancybedrijven, al bijna 10 jaar ISO 9001 gecertificeerd. Iedere 3 jaar beoordeelt een auditor of we nog aan alle normen voldoen. Tijdens zo’n audit, die 1,5 dag in beslag neemt, laten we aan de auditor zien hoe ons kwaliteitsmanagementsysteem eruit ziet. De auditor bekijkt allerlei documenten om te controleren of we het ook echt doen zoals we het vertellen. We horen het als er iets niet in orde is en we krijgen suggesties voor verbetermogelijkheden, waar we graag gebruik van maken.

Bij De Processpecialisten werken we – natuurlijk – procesgericht. Proceseigenaars en procesmanagers zijn verantwoordelijk voor het halen van de resultaten uit de jaarplannen en voor het continu verbeteren van ‘hun’ processen. In de uitvoering van onze processen hebben bijna alle collega’s een rol. Iedere maand, ieder kwartaal en elk half jaar kijken we of we onze resultaten (kpi’s) halen en hoe we eventueel kunnen bijsturen en verbeteren. Alle afspraken en acties leggen we zorgvuldig vast.

Door consistent procesgericht te werken hebben we ook een transparant en samenhangend kwaliteitsmanagementsysteem georganiseerd.

“Zelden een bedrijf gezien waar het plaatje zo klopt”

Hoewel we onze zaken op orde hebben, is de audit ieder keer weer spannend. Zo’n externe auditor kijkt toch weer naar andere dingen. Juist daardoor hebben we de afgelopen jaren bruikbare tips gekregen om onze systematiek verder te verbeteren. De auditor was onder de indruk: “Ik zie zelden bedrijf waar het plaatje zo klopt, alles dat jullie zeggen en doen is heel consistent.” Daar zijn we trots op.

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Een externe, onafhankelijke partij stelt vast of de organisatie aan alle normeisen voldoet en voor certificatie in aanmerking komt. Gecertificeerde organisaties worden regelmatig getoetst om te beoordelen of ze nog voldoen aan de eisen van de norm.

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39

OOST! 8

Het zelfgenoegzame leven van Nistor Polobok, een corrupte ambtenaar die op het stadhuis van Chisinau werkt, neemt een gevaarlijke wending op het moment dat het asfalt naast zijn majestueuze villa openbreekt. Het begint als een onopvallende barst, maar de scheur breidt zich verder uit en wordt uiteindelijk een enorm gat dat steeds grotere delen van de stad verzwelgt. Volgens een waarzegster wordt de uitdijende kloof veroorzaakt door een zonde van de ambtenaar. Alleen de ‘Hartenvrouw’ kan hem vergeven.

‘Hartenvrouw’ is een verontrustende roman die met de nodige ironie de onderbuik van een corrupt systeem verkent. De schrijver laat het politieke toneel op zijn lelijkst zien en werpt daarbij een kritische blik op Moldavië na de val van het communisme.

Iulian Ciocan (1968, Chisinau, Moldavië) is romanschrijver, journalist en literair criticus. Ook is hij commentator bij Radio Free Europe. Zijn romans werden al in meerdere talen vertaald. ‘Hartenvrouw’ verscheen in 2018, en is zijn eerste roman in Nederlandse vertaling.

In de serie OOST! verschijnt nog niet eerder in Nederlandse vertaling gepubliceerd werk van Oost- en Midden-Europese schrijvers. De Processpecialisten sponsoren deze serie zodat hun verhalen vertaald kunnen worden. Vooral verhalen die verandering verbeelden; ook in ons werk moet het Geschreven Woord tot de verbeelding spreken – een procesmodel, een klantreis of een rondje ADKAR. En ook wij werken als de Hartenvrouw vanuit het hart en met passie aan uw slimmere processen en betere prestaties.

Onze vaste klanten en aanhangers ontvangen Hartenvrouw binnenkort per post

Meer weten? Kom op 2 juli naar de presentatie! Met een lezing van Jan Willem Bos over de geschiedenis van Moldavië en een interview met Charlotte van Rooden, de vertaalster van Hartenvrouw.

Online faciliteren, de nieuwe manier van werken

Hoe zorg je ook online voor effectieve, succesvolle en spraakmakende workshops, trainingen en overleggen? Vandaag lanceren wij de website online-faciliteren.nl om je hier bij te helpen.

Voor veel organisaties is online werken als gevolg van Corona uit noodzaak geboren. Inmiddels worden breed ook de voordelen ervaren. Uiteraard gaan we elkaar op enig moment weer meer zien, maar online samenwerken is niet meer weg te denken.  

Online-faciliteren.nl heeft de afgelopen periode met succes opdrachtgevers geholpen met het online realiseren van resultaten. Op online-faciliteren.nl bundelen we tips & tricks van onszelf en anderen.

  

Online-faciliteren zet bevlogen, eigenzinnige begeleiders en denkers in om organisaties te helpen bij het online realiseren van hun doelstellingen. We passen effectieve en creatieve werkvormen toe, en combineren online en offline als dat bijdraagt aan het resultaat. Nieuwsgierig geworden? Kijk op online-faciliteren.nl en neem contact op!

Online faciliteren is Powered by De Processpecialisten & The People Side of Change

Creatieve doendenkers van Furnuft hebben geholpen met het snel realiseren van de website

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39

Добро пожаловать (Russisch Welkom)

Eén van de onderwerpen waar wij ons als de Processpecialisten over buigen is het scherp stellen van de visie en KPI’s van onze klanten. Uiteraard kunnen wij hier zelf dan ook niet in achterblijven en dus stellen wij dit elk jaar eveneens voor ons als de Processpecialisten op. Voor 2019 stond onze groei centraal en hier horen uiteraard nieuwe collega’s bij.

Wij zijn dan ook ontzettend trots om (wederom) nieuwe collega’s te verwelkomen, en dit maal zelfs drie! Mariska, Daniël en Iris zijn alle drie bij de Processpecialisten aan de slag gegaan en dit vinden wij ontzettend leuk.

En aangezien invloeden van de Russische avant-garde bij ons overal terug te vinden zijn kan deze inspiratiebron natuurlijk niet wegblijven bij het welkomstritueel; een heerlijke fles Wodka. Geniet ervan Mariska, Daniël en Iris!

Meer weten? Wil jij ook bij de Processpecialisten komen werken? Solliciteer hier of neem contact op met Hans Dekker 06 34 06 18 70