Gemeente Haarlemmermeer oefent met omgevingsplan

Vertegenwoordigers van verschillende afdelingen uit het fysiek domein in gemeente Haarlemmermeer hebben in een processimulatie geoefend met het maken van een Omgevingsplan. Daardoor is duidelijk geworden wat de gemeente de komende jaren nog moet doen om een Omgevingsplan te maken en te voldoen aan de Omgevingswet.

In de processimulatie zijn medewerkers geconfronteerd met fictieve (beleids)vragen over de fysieke leefomgeving. Hun uitdaging: kom tot slimme, integrale regelgeving voor de fysieke leefomgeving en vul daarmee het Omgevingsplan en de topografische kaart van de gemeente. Presenteer de nieuwe regels ook op de website, zodat burgers en bedrijven met eenvoudige zoektermen kunnen zien of hun initiatief kans van slagen heeft.

Om de uitdaging enigszins behapbaar te houden, is het aantal beleidsterreinen en visies van specialisten in de simulatie beperkt. Evengoed blijkt de praktijk weerbarstig: de huidige regelgeving is op veel verschillende plekken te vinden. Bovendien is het nog onwennig om te denken vanuit de klant en niet vanuit de regels. Het maken van gebruiksvriendelijke vragenbomen blijkt een hele kunst.  Ondanks al deze uitdagingen heeft de simulatie medewerkers gemotiveerd om aan de slag te gaan met het Omgevingsplan: het is leuk om mee te denken over wat er (wel) mogelijk is, in plaats van ‘alleen maar’ te toetsen op basis van de regels. Ook blijkt het verrijkend om met verschillende collega’s samen te werken. Deelnemers aan de simulatie willen dan ook liefst direct starten met de voorbereidingen voor het Omgevingsplan.

Deelnemer: “De een zegt dit, de ander dat. Dit hoeven we niet te spelen. Dit is de realiteit.”

Doel van de Omgevingswet is de duurzame ontwikkeling van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Het streefbeeld van de Omgevingswet is om regels over de fysieke leefomgeving te bundelen in één regeling per overheidsniveau. Voor de gemeentelijke overheid introduceert de Omgevingswet het Omgevingsplan, waarin de gemeentelijke regels bijeen worden gebracht. Het Omgevingsplan vormt een integraal geheel van regels voor alle aspecten van de fysieke leefomgeving, dus niet alleen ‘ruimtelijke ordening’. Kernonderdeel van de Omgevingswet is het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Via het DSO kunnen burgers en bedrijven zien welke regels er gelden, checken of hun activiteit mogelijk is en een aanvraag om omgevingsvergunning kunnen indienen als dat nog moet.

Meer weten? Ook beleven wat erbij komt kijken om een Omgevingsplan te maken?  Neem dan contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77.

Of vraag Albert Bouma, Projectleider digitalisering Omgevingswet bij de gemeente Haarlemmermeer, als u hem tegenkomt op het congres Zaakgericht Werken voor de Overheid op 1 oktober aanstaande.