Proost! Op 21 jaar De Processpecialisten!

De Processpecialisten bestaan 21 jaar. Eindelijk volwassen! We zijn trots op de afgelopen 21 jaar en op waar we nu staan. Om dit te vieren hebben we een kennisfestival georganiseerd.

De Processpecialisten vinden verbinding met hun klanten en met elkaar belangrijk: verbinding op persoonlijk en inhoudelijk vlak. We vonden het dan ook leuk om onze opdrachtgevers en fans mee te nemen in de rode draad van 21 jaar De Processpecialisten. Deelnemers konden meedoen aan workshops op het gebied van processturing, Crew Resource Management, zakelijk tekenen, managementjazz, RPA, én natuurlijk de Sokkenshow. Eén van de deelnemers vertelde na afloop: ”Een middag genieten van workshops met Processpecialisten en klanten, met veel lekkers tussendoor. Hoe leuk en leerzaam samengaan! Ik heb genoten.”

Na een geweldige dag volgde lekker eten en een feest met een band en dj. Ook werden er gouden en zilveren sokken uitgereikt aan collega’s die al 21 of 14 jaar (!) werken bij onze club. Dat zijn mijlpalen die we niet zomaar voorbij konden laten gaan. Philippe van Hees, één van de oprichters van De Processpecialisten, blikte terug: ”Wat een topfeest met onze relaties en collega’s! Dit was een dag om nooit meer te vergeten!”.  

We kijken terug op een geslaagde dag vol met spraakmakende workshops, goede gesprekken en veel verbinding en plezier. Na alle enthousiaste reacties hebben we besloten om volgend jaar weer een kennisfestival te organiseren! In de tussentijd kijken we uit naar een mooie samenwerking met al onze opdrachtgevers, nu en in de toekomst. 

Utrechtse Heuvelrug zet in op procesgericht werken

“Het is echt een cultuurverandering”

De gemeente Utrechtse Heuvelrug maakte een bewuste keuze voor procesgericht werken. Om de voordelen van die nieuwe werkwijze maximaal te benutten, volgden ongeveer tien medewerkers van de gemeente de training ‘Resultaatgericht Sturen’ van De Processpecialisten. En dat wierp zijn vruchten zeker af, bevestigt een van de deelnemers. “De training heeft ervoor gezorgd dat ik me er meer bewust van ben dat het niet gaat om het zetten van de juiste vinkjes, maar dat er een hoger doel is. Voor mij is de essentie van procesgericht werken een beter eindresultaat op een manier die bevredigend is voor medewerkers en inwoners.” Meer weten? Lees het hier.

10 jaar ketensamenwerking in de top 600 aanpak

De top 600 aanpak van de gemeente Amsterdam, gericht op het terugdringen van high-impact delicten, drugshandel en daaraan gerelateerde zware geweldsdelicten, bestaat 10 jaar. Het rapport van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg blikt terug op de inzichten en successen van 10 jaar top 600.  De Processpecialisten zijn trots op hun bijdrage aan deze aanpak.

De top 600 aanpak richt zich op veelplegers van zogenoemd ‘high impact’ delicten. Kern van de aanpak is een combinatie van enerzijds straffen en anderzijds het bieden van zorg of hulp. Dat lukt alleen door een intensieve ketensamenwerking tussen de organisaties die bezighouden met veiligheid, zorg en sociaal domein, met sluitend casemanagement om veelplegers weer op het rechte pad te krijgen en vooral een goede informatiepositie: voorheen had elke ketenpartner een deel van de puzzel en overzag niemand het totaal.

Doel van de aanpak is bovendien om te voorkomen dat broertjes en zusjes van veelplegers ook in de criminaliteit belanden: kleine problemen klein houden en snel oplossen. De Processpecialisten hebben de aanpak van het Preventief Interventie Team (PIT) ingericht en geoptimaliseerd. Het PIT bestaat uit professionals uit verschillende hulpverleningsorganisaties die samen snel en vroegtijdig hulp bieden aan kinderen met een verhoogd risico op problemen in de sociale ontwikkeling. Preventie en een vroegtijdige aanpak is veel effectiever en goedkoper dan achteraf zware trajecten moeten inrichten.

Tegelijk met de aanpak van de Top600 broertjes en zusjes is een aanpak gestart op basisscholen om leraren te laten melden over welke leerlingen zij zich zorgen maken. Op basis van de meldingen zijn samen met de ouders maatregelen genomen om de jongeren te versterken in hun ontwikkeling. Voor het ontwikkelen van diagnostiek en het bepalen van passende maatregelen is samengewerkt met Hanna Swaab, hoogleraar Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen aan de Universiteit Leiden. Voor het laten werken van de aanpak is – alweer – goed ingerichte ketenregie essentieel. De PIT aanpak is herhaaldelijk wetenschappelijk onderzocht en positief geëvalueerd: problematisch gedrag van jongeren is goed te verhelpen, waardoor de jongeren zich ook beter voelen en positiever gaan gedragen.

De Processpecialisten hebben niet alleen de top 600 maar ook andere Amsterdamse ketenaanpakken ingericht. Denk bijvoorbeeld aan de Treiteraanpak van toenmalig burgemeester Van Der Laan waarbij gemeente, politie, OM, woningcorporaties en zorgpartners intensief samenwerken tegen intimidatie in de woonomgeving zodat slachtoffers zich beschermd voelen en daders worden aangepakt. Een omkering van het gebruikelijk perspectief waarin daders centraal staan in plaats van slachtoffers. Een ander voorbeeld is de aanpak voor overlastgevende multi-problem gezinnen. Voordat deze aanpak startte, waren soms bij één gezin meer dan 20 organisaties betrokken die onderling hun aanpak of interventies niet afstemden. De aanpak is begonnen als test met een klein aantal gezinnen, inmiddels is het concept van ‘één gezin, één plan’’ landelijk ingevoerd.  

Bent u nieuwsgierig geworden naar ketenregie en onze aanpak hierin? In het boek ‘Ketenregie. Acteren en regisseren in publieke ketens’ beschrijft Erik F Steketee van De Processpecialisten hoe je ketenregie effectief inricht en werkend krijgt. Het boek is inmiddels een klassieker geworden in de Leergang Regie op ketens en netwerken van de Erasmus Academy.