De Volkskrant tipt: Oost! 7

Goed verhaal van Arjan Peters in de Volkskrant:

Ze is maar gewoontjes, het meisje Irina dat hij sinds zijn studietijd kent, maar tegelijk kan de verteller Sandu niet zonder haar. Dus als ze langere tijd zwijgt, moet hij zich afvragen of ze een ander heeft, of dat ze zich van kant heeft gemaakt. Want daar dreigde ze weleens mee.

Erg opwekkend klinkt het niet, deze ­samenvatting van de roman Een dood die niets bewijst uit 1931, van de Roemeen Anton Holban (1902-1937), die stierf aan de gevolgen van een fataal verlopen blindedarmoperatie. Of deze Proust-liefhebber zou zijn uit­gegroeid tot de Roemeense Proust, is daardoor ongewis gebleven. Maar de psychologie van Proust-liefhebber Sandu, die ziet dat zijn eis om een ongebonden kunstenaar te zijn ­eigenlijk ‘een kletsverhaal’ was, en dat hij Irina eerst van zich afstoot om haar daarna weer te missen, is scherp getekend. Terug­denkend aan een wandeling met Irina, hoort hij zich uitroepen hoe schitterend de natuur was. Als zij dan op dezelfde toon ‘ja’ roept, vraagt hij zich af of ze dat alleen zei om hem te plezieren. Goed verwoord, dat talent om ­jezelf muurvast te piekeren.

In de serie OOST! verschijnt nog niet eerder in Nederlandse vertaling gepubliceerd werk van Oost- en Midden-Europese schrijvers. De Processpecialisten sponsoren deze serie omdat het Geschreven Woord ook belangrijk is bij het observeren, analyseren en vastleggen van processen. Onze vaste klanten en aanhangers hebben Een dood die niets bewijst  inmiddels ontvangen.

Verandermanagement bij waterschappen

Ieder jaar organiseert onze partner Mavim een kennisdelingsdag, speciaal voor waterschappen. Dit jaar waren ook wij van de partij om onze ervaringen met verandermanagement te delen.

Er komt veel op deze sector af: veranderende wetgeving, stijgende omgevingseisen, digitalisering, klimaatverandering. Aan de waterschappen de uitdaging om te midden van dat alles hun taken kosteneffectief en efficiënt uit te voeren. Dat vraagt in veel gevallen om veranderingen in processen, de manier van werken, de informatievoorziening en de inrichting van de organisatie. Om de weg te vinden in deze complexiteit is het cruciaal om inzicht te hebben in waar veranderingen de organisatie raken. Dat is waar Mavim kan helpen: door processen te koppelen aan systemen, actoren en producten en zo overzicht te bieden.

Aan de hand van een casus bespraken we een aantal factoren die van belang zijn bij het doorvoeren van verandering. We concludeerden dat het ontzettend belangrijk is om medewerkers te betrekken bij het vormgeven van de verandering, maar óók om steun te hebben van het management bij het implementeren ervan. Actieve sponsors die coalities bouwen met management en teamleiders en zichtbaar zijn in de organisatie zijn van groot belang, evenals een op de doelgroep afgestemde boodschap.

Ten slotte maakten we aan de hand van het Prosci® ADKAR® Model een inschatting van de veranderbereidheid van de verschillende deelnemende waterschappen. De noodzaak van verandering bleek in bijna elke organisatie wel doorgedrongen. Dat garandeert echter geen actieve deelname, en zegt al helemaal niets over of men ook in staat is mee te gaan. Het was een mooie gelegenheid om ervaringen te delen en elkaar te inspireren!

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39

Nu beschikbaar: Omgevingswet-proof modelproces

Goed nieuws voor de gemeenten die met de Omgevingswet bezig zijn: in opdracht van de VNG is het proces Verkennen en begeleiden initiatieven uitgewerkt en Omgevingswet-proof gemaakt. Gemeenten kunnen daarmee makkelijk hun eigen proces inrichten en bepalen wat er nog nodig is om het werkend te krijgen. De procesbeschrijving is nu te zien op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Samen met projectleider Jacco Albers hebben De Processpecialisten, in opdracht van de VNG, een proces opgeleverd waarmee gemeenten zelf direct impact kunnen bepalen en hun eigen proces kunnen inrichten.  Ook is een informatievoorzieningsplaat uitgewerkt, die de samenhang beschrijft tussen het DSO, de eigen systemen van de gemeente en het proces.

Dit proces is in samenwerking met de gemeenten Delft, Eindhoven, Cuijk en Utrecht tot stand gekomen. In een workshop hebben medewerkers van verschillende gemeenten aangegeven welke specifieke aandachtspunten er voor die (pilot) gemeente zijn. Zo is het Omgevingswetproof procesmodel van de VNG getoetst op basis van de gemeentelijke situatie. Dit leverde inzichten op voor welke acties nodig zijn in de implementatiefase en heeft men zicht gekregen op de samenhang tussen processen, gedrag en systemen.

Processpecialist Omgevingswet Ellen Zwiers vertelt: ‘Gemeenten focussen zich vooral op de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, en op ICT/DSO. De consequenties van de wet voor hun dienstverlenende werkprocessen zijn soms nog wat onderbelicht. In de pilotsessies zien medewerkers van verschillende afdelingen nu de voordelen van met elkaar samenwerken in één proces. Ze bepalen ook samen de aandachtspunten voor dit proces in het kader van de Omgevingswet. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van een totaaloverzicht van alle initiatieven die bij hun gemeente binnenkomen en een structurele integrale afstemming met ketenpartners.

Vanaf augustus 2019 gaan De Processpecialisten, in opdracht van de VNG, vier andere processen rondom de Omgevingswet uitwerken, namelijk:

  • Vergunningen
  • Toezicht en Handhaving
  • Wijzigen omgevingsplan
  • Wijzigen omgevingsvisie

Ook daar worden weer pilotsessies voor gehouden bij verschillende gemeenten. De eindresultaten hiervan zijn eind dit jaar op de website van de VNG te vinden.

De Omgevingswet vraagt onder andere integrale – en ketenafstemming, participatie van de omgeving en snellere afhandeling. De Processpecialisten zijn partner van de VNG om de processen met betrekking tot de Omgevingswet in de praktijk werkend te krijgen.

Meer weten? Of als u als gemeente geïnteresseerd bent voor deelname aan een pilot; neem dan contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77.