Home » Verandermanagement bij waterschappen

Verandermanagement bij waterschappen

Ieder jaar organiseert onze partner Mavim een kennisdelingsdag, speciaal voor waterschappen. Dit jaar waren ook wij van de partij om onze ervaringen met verandermanagement te delen.

Er komt veel op deze sector af: veranderende wetgeving, stijgende omgevingseisen, digitalisering, klimaatverandering. Aan de waterschappen de uitdaging om te midden van dat alles hun taken kosteneffectief en efficiënt uit te voeren. Dat vraagt in veel gevallen om veranderingen in processen, de manier van werken, de informatievoorziening en de inrichting van de organisatie. Om de weg te vinden in deze complexiteit is het cruciaal om inzicht te hebben in waar veranderingen de organisatie raken. Dat is waar Mavim kan helpen: door processen te koppelen aan systemen, actoren en producten en zo overzicht te bieden.

Aan de hand van een casus bespraken we een aantal factoren die van belang zijn bij het doorvoeren van verandering. We concludeerden dat het ontzettend belangrijk is om medewerkers te betrekken bij het vormgeven van de verandering, maar óók om steun te hebben van het management bij het implementeren ervan. Actieve sponsors die coalities bouwen met management en teamleiders en zichtbaar zijn in de organisatie zijn van groot belang, evenals een op de doelgroep afgestemde boodschap.

Ten slotte maakten we aan de hand van het Prosci® ADKAR® Model een inschatting van de veranderbereidheid van de verschillende deelnemende waterschappen. De noodzaak van verandering bleek in bijna elke organisatie wel doorgedrongen. Dat garandeert echter geen actieve deelname, en zegt al helemaal niets over of men ook in staat is mee te gaan. Het was een mooie gelegenheid om ervaringen te delen en elkaar te inspireren!

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39