Logica in proces en gedrag

Logica in proces en gedrag

De Processpecialisten geloven niet in dikke handboeken, wel in slimme spelregels die resultaat opleveren. Processimulaties en het creëren van procesbeleving zijn kenmerkend voor onze aanpak. Een verandering realiseren betekent mensen en hun gedrag beïnvloeden. Door samen met de betrokkenen te zoeken naar logica in proces en gedrag, komen we tot concrete afspraken waarop je elkaar kunt aanspreken. Dienstverlening is niet alleen iets voor de afdeling Klantenservice: de klant is van iedereen.

 

Meer weten? Maak een afspraak!


Rabobank organiseert slim huisvestingsproces

Rabobank organiseert slim huisvestingsproces

Het ontwerpen en implementeren van een ketenproces voor huisvesting binnen de Rabobank was een stevige klus. Inmiddels draait de keten op volle toeren en werken de medewerkers zelf aan het continu verbeteren ervan, onder het motto: ‘niet stressen, maar lekker processen’.

 

Binnen de facilitaire organisatie van de Rabobank is ketengericht werken de norm. De keten Vastgoed omvat alle processen die te maken hebben met de huisvesting van de Rabobank. Denk bijvoorbeeld aan het kopen, verkopen of verbouwen van panden. Een team met deelnemers met verschillende achtergronden heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om de keten in te richten en werkend te krijgen. De grootste uitdaging: een soepele interne samenwerking veronderstelt voorspelbare processen, terwijl de vastgoedwereld en -vraagstukken niet altijd voorspelbaar zijn - waardoor maatwerk en snel reageren nodig is.

 

Toch is het gelukt om met elkaar de processen te standaardiseren en tegelijkertijd voldoende vrijheid te behouden om snel te reageren. Interne klanten, zoals managers van een centrale afdeling of lokale banken met huisvestingsvraagstukken, kunnen nu rekenen op een integrale oplossing terwijl de voor huisvesting verantwoordelijke afdelingen effectiever en pro-actiever kunnen opereren.

 

Processpecialist Josette Lieste heeft het ketenteam in leuke en interactieve werksessies geholpen met het standaardiseren van de processen. Een compleet nieuw deelproces is in een processimulatie getest en geoefend. Bij de implementatie hebben we regelmatig het gebruik van de nieuwe processen gemonitord en waar nodig extra workshops of trainingen georganiseerd.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Carolien Wanrooy  06 40 15 80 19


Donders handig!

Donders handig!

Werksessie informatieplan Stedelijk Beheer

 

Vertegenwoordigers van de verschillende assetteams en procesleiders vanuit Team Openbare Ruimte hebben in een werksessie samen prioriteiten op het gebied van informatievoorziening (IV) bepaald. Dankzij de goede voorbereiding door de deelnemers werd snel duidelijk, waar de meeste winst te halen is.

 

De procesleiders en assetteams hebben onderling overlappende en vergelijkbare informatiebehoeften: door IV-initiatieven te bundelen, hebben meer partijen er sneller profijt van.

 

‘Overheids-ICT is zó niet hetzelfde als je computer thuis….’

Deelnemers onderkennen de complexiteit

 

De werksessie startte met een introductie door projectleider Frans Twigt en een toelichting op actuele IV-ontwikkelingen door informatiemanager Dick Grasboer. Daarna gaven alle deelnemers een korte presentatie van hun actuele wensen, knelpunten en lopende initiatieven rondom informatievoorziening. De presentaties van maximaal 3 dia’s per persoon waren zo ingesteld, dat na 1 minuut automatisch de volgende dia tevoorschijn kwam. Bovendien was aan de deelnemers gevraagd om hun verhaal te vertellen met beelden in plaats van teksten. Denk: losse eindjes om aan elkaar te knopen, Buurman & Buurman (A je to!) en veel, heel veel screenshots van Excel. Het gaf de deelnemers een eerste indruk van de raakvlakken tussen hun eigen belangen en die van hun collega’s.

 

‘Aan mij heb je een partner’

Deelnemers vinden raakvlakken en bondgenoten

 

Daarna begon het echte werk. Voorafgaand aan de bijeenkomst hadden de deelnemers hun informatiebehoeften, knelpunten, wensen en lopende IV-initiatieven geïnventariseerd. Met die puzzelstukjes zijn de deelnemers in de werksessie op zoek gegaan naar bondgenoten voor IV-projecten. Wanneer het lukte om een coalitie te vormen werd een korte projectdefinitie gemaakt. Zo ontstond in korte tijd zicht op de gezamenlijke IV-prioriteiten voor 2019.

 

‘Dat zou donders handig zijn’

Deelnemer over gewenste IV-functionaliteit

 

Frans en Dick gebruiken de uitkomsten van de sessie om de komende weken een informatieplan uit te werken voor 2019 en verder, dat aansluit bij de vraag van de gebruikers.

 

Robijn Niemöller van De Processpecialisten verzorgde de voorbereiding en begeleiding van de werksessie.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39


Simulatie Expertiseloket openbare ruimte Amsterdam

Simulatie Expertiseloket openbare ruimte Amsterdam

Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben vorige week proefgedraaid met het ‘Beheerloket’. Dit loket gaat projectmanagers koppelen aan experts voor het beheer van de openbare ruimte. De test maakte duidelijk wat er nog nodig is om het loket soepel te laten draaien.

 

Er is veel vraag naar beheerexpertise: wanneer het loket straks officieel van start gaat, wachten er al meer dan 100 aanvragen. In aanloop naar de opening is de werking van het beheerloket gesimuleerd. Met vereenvoudigde cases zijn werkinstructies en werkverdeling getest en aangescherpt, zodat het loket goed voorbereid van start kan.

 

Om te zorgen dat Amsterdam een mooie stad blijft, wordt er regelmatig aan de stad gewerkt. Projecten in de openbare ruimte pakken vaak tegelijkertijd verschillende assets aan zoals bomen, wegen en verkeerslichten. Binnen de gemeente werken specialisten die precies weten hoe je een straat of plein langere tijd tegen aanvaardbare kosten netjes houdt. Projectmanagers moesten tot dusver zelf op zoek naar diverse specialisten voor de verschillende onderdelen van de openbare ruimte. Tegelijkertijd willen de beheerders van de openbare ruimte graag tijdig betrokken worden bij projecten in ‘hun’ openbare ruimte. Het nieuwe loket gaat ervoor zorgen dat projectmanagers nog maar op één plek hun vraag hoeven te stellen om alle benodigde specialisten tijdig aan tafel te krijgen.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39


OOST! 6

OOST! 6

En weer radicale vernieuwing: deel 6 in de serie OOST!

 

Processpecialist Judith mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen van Harmoniewereld. In dit nieuwste deel in de serie OOST! zijn 8 langere gedichten van Velimir Chlebnikov vertaald.

 

Velimir Chlebnikov (1885-1922) behoorde tot de Russische futuristen, een dichtersgroepering aan het begin van de twintigste eeuw die een radicale vernieuwing nastreefde van de literatuur. Met zijn opmerkelijke vernieuwing van de poëtische taal heeft hij nog steeds een grote invloed op de hedendaagse Russische poëzie. Chlebnikov heeft tal van korte gedichten geschreven, maar ook een vijftigtal langere. In ‘Harmoniewereld’ worden er acht gepresenteerd, van het fantasmagorische ‘De kraanvogel’ (1909) tot en met het kort voor zijn dood geschreven autobiografische ‘De trompet van de Gul-mullah’ (1921).

 

In de serie OOST! verschijnt nog niet eerder in Nederlandse vertaling gepubliceerd werk van Oost- en Midden-Europese schrijvers. De Processpecialisten sponsoren deze serie omdat het Geschreven Woord ook belangrijk is bij het observeren, analyseren en vastleggen van processen. De Verbeelding is onmisbaar voor Vernieuwing.

 

Onze vaste klanten en aanhangers ontvangen Harmoniewereld binnenkort van een Processpecialist.


Meer nieuws