Logica in proces en gedrag

Logica in proces en gedrag

De Processpecialisten geloven niet in dikke handboeken, wel in slimme spelregels die resultaat opleveren. Processimulaties en het creëren van procesbeleving zijn kenmerkend voor onze aanpak. Een verandering realiseren betekent mensen en hun gedrag beïnvloeden. Door samen met de betrokkenen te zoeken naar logica in proces en gedrag, komen we tot concrete afspraken waarop je elkaar kunt aanspreken. Dienstverlening is niet alleen iets voor de afdeling Klantenservice: de klant is van iedereen.

 

Meer weten? Maak een afspraak!


Donders handig!

Donders handig!

Werksessie informatieplan Stedelijk Beheer

 

Vertegenwoordigers van de verschillende assetteams en procesleiders vanuit Team Openbare Ruimte hebben in een werksessie samen prioriteiten op het gebied van informatievoorziening (IV) bepaald. Dankzij de goede voorbereiding door de deelnemers werd snel duidelijk, waar de meeste winst te halen is.

 

De procesleiders en assetteams hebben onderling overlappende en vergelijkbare informatiebehoeften: door IV-initiatieven te bundelen, hebben meer partijen er sneller profijt van.

 

‘Overheids-ICT is zó niet hetzelfde als je computer thuis….’

Deelnemers onderkennen de complexiteit

 

De werksessie startte met een introductie door projectleider Frans Twigt en een toelichting op actuele IV-ontwikkelingen door informatiemanager Dick Grasboer. Daarna gaven alle deelnemers een korte presentatie van hun actuele wensen, knelpunten en lopende initiatieven rondom informatievoorziening. De presentaties van maximaal 3 dia’s per persoon waren zo ingesteld, dat na 1 minuut automatisch de volgende dia tevoorschijn kwam. Bovendien was aan de deelnemers gevraagd om hun verhaal te vertellen met beelden in plaats van teksten. Denk: losse eindjes om aan elkaar te knopen, Buurman & Buurman (A je to!) en veel, heel veel screenshots van Excel. Het gaf de deelnemers een eerste indruk van de raakvlakken tussen hun eigen belangen en die van hun collega’s.

 

‘Aan mij heb je een partner’

Deelnemers vinden raakvlakken en bondgenoten

 

Daarna begon het echte werk. Voorafgaand aan de bijeenkomst hadden de deelnemers hun informatiebehoeften, knelpunten, wensen en lopende IV-initiatieven geïnventariseerd. Met die puzzelstukjes zijn de deelnemers in de werksessie op zoek gegaan naar bondgenoten voor IV-projecten. Wanneer het lukte om een coalitie te vormen werd een korte projectdefinitie gemaakt. Zo ontstond in korte tijd zicht op de gezamenlijke IV-prioriteiten voor 2019.

 

‘Dat zou donders handig zijn’

Deelnemer over gewenste IV-functionaliteit

 

Frans en Dick gebruiken de uitkomsten van de sessie om de komende weken een informatieplan uit te werken voor 2019 en verder, dat aansluit bij de vraag van de gebruikers.

 

Robijn Niemöller van De Processpecialisten verzorgde de voorbereiding en begeleiding van de werksessie.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39


Simulatie Expertiseloket openbare ruimte Amsterdam

Simulatie Expertiseloket openbare ruimte Amsterdam

Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben vorige week proefgedraaid met het ‘Beheerloket’. Dit loket gaat projectmanagers koppelen aan experts voor het beheer van de openbare ruimte. De test maakte duidelijk wat er nog nodig is om het loket soepel te laten draaien.

 

Er is veel vraag naar beheerexpertise: wanneer het loket straks officieel van start gaat, wachten er al meer dan 100 aanvragen. In aanloop naar de opening is de werking van het beheerloket gesimuleerd. Met vereenvoudigde cases zijn werkinstructies en werkverdeling getest en aangescherpt, zodat het loket goed voorbereid van start kan.

 

Om te zorgen dat Amsterdam een mooie stad blijft, wordt er regelmatig aan de stad gewerkt. Projecten in de openbare ruimte pakken vaak tegelijkertijd verschillende assets aan zoals bomen, wegen en verkeerslichten. Binnen de gemeente werken specialisten die precies weten hoe je een straat of plein langere tijd tegen aanvaardbare kosten netjes houdt. Projectmanagers moesten tot dusver zelf op zoek naar diverse specialisten voor de verschillende onderdelen van de openbare ruimte. Tegelijkertijd willen de beheerders van de openbare ruimte graag tijdig betrokken worden bij projecten in ‘hun’ openbare ruimte. Het nieuwe loket gaat ervoor zorgen dat projectmanagers nog maar op één plek hun vraag hoeven te stellen om alle benodigde specialisten tijdig aan tafel te krijgen.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39


OOST! 6

OOST! 6

En weer radicale vernieuwing: deel 6 in de serie OOST!

 

Processpecialist Judith mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen van Harmoniewereld. In dit nieuwste deel in de serie OOST! zijn 8 langere gedichten van Velimir Chlebnikov vertaald.

 

Velimir Chlebnikov (1885-1922) behoorde tot de Russische futuristen, een dichtersgroepering aan het begin van de twintigste eeuw die een radicale vernieuwing nastreefde van de literatuur. Met zijn opmerkelijke vernieuwing van de poëtische taal heeft hij nog steeds een grote invloed op de hedendaagse Russische poëzie. Chlebnikov heeft tal van korte gedichten geschreven, maar ook een vijftigtal langere. In ‘Harmoniewereld’ worden er acht gepresenteerd, van het fantasmagorische ‘De kraanvogel’ (1909) tot en met het kort voor zijn dood geschreven autobiografische ‘De trompet van de Gul-mullah’ (1921).

 

In de serie OOST! verschijnt nog niet eerder in Nederlandse vertaling gepubliceerd werk van Oost- en Midden-Europese schrijvers. De Processpecialisten sponsoren deze serie omdat het Geschreven Woord ook belangrijk is bij het observeren, analyseren en vastleggen van processen. De Verbeelding is onmisbaar voor Vernieuwing.

 

Onze vaste klanten en aanhangers ontvangen Harmoniewereld binnenkort van een Processpecialist.


Professionals ervaren klantreis laaggeletterde

Professionals ervaren klantreis laaggeletterde

Wie beter kan lezen en schrijven, kan ook beter meedoen in de maatschappij. De omgeving speelt een belangrijke rol bij het herkennen en motiveren van laaggeletterden. Alleen: er is niet één aanpak die voor iedereen werkt. Professionals en vrijwilligers in Drenthe hebben in een spel de klantreis van laaggeletterden beleefd en geoefend met effectieve gedragsbeïnvloeders voor verschillende profielen.

 

Zet acht Drenten op een rijtje en de kans is groot dat er ééntje niet goed kan lezen of schrijven. De provincie wil dit goed verborgen probleem aanpakken, maar het blijkt lastig om deze mensen te bereiken en de juiste hulp aan te bieden. Professionals in verschillende sectoren als wonen, werken en zorg krijgen vaak met laaggeletterdheid te maken, maar weten niet altijd hoe ze het moeten herkennen.

 

Daarom zijn in vier Drentse gemeenten (Aa en Hunze, Assen, Emmen en Hoogeveen) laaggeletterden gevolgd tijdens hun pogingen te leren lezen en schrijven. "Hierbij kwam naar voren dat de manier waarop mensen geholpen willen worden heel erg kan verschillen”, legt Dorina Hadders van Stichting Lezen & Schrijven uit. "Hoe bied je op de juiste manier hulp aan? Daar worstelen veel mensen mee. Daarom was er behoefte aan dit onderzoek en is het vanuit het perspectief en de wens van de laaggeletterde uitgevoerd.”

 

Gisteren werden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd in Emmen. Daarbij gingen professionals van verschillende instanties met elkaar om tafel om een spel te spelen dat is ontwikkeld naar aanleiding van de resultaten. "Het oefenen van verschillende situaties geeft houvast voor als je het tijdens je werk tegenkomt. Misschien moeten wij dat ook meer gaan gebruiken tijdens onze eigen trainingen”, klinkt Hadders enthousiast. "En we zitten er zelfs aan te denken een app te bouwen, zodat je snel informatie en tips kunt vinden over hoe je gesprekken aan kunt pakken.”

 

De Processpecialisten hebben in opdracht van het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe de klantreis van verschillende laaggeletterden in kaart gebracht en samen met hen en met professionals en vrijwilligers aanbevelingen geformuleerd, die vervolgens zijn vertaald naar een serious game. In het Bondgenootschap hebben ongeveer 30 instanties de handen ineengeslagen om gezamenlijk de laaggeletterdheid in Drenthe te voorkomen en te verminderen.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39

 

Een deel van bovenstaande tekst is overgenomen uit het Dagblad van het Noorden, lees hier het hele artikel.


Meer nieuws