Logica in proces en gedrag

Logica in proces en gedrag

De Processpecialisten geloven niet in dikke handboeken, wel in slimme spelregels die resultaat opleveren. Processimulaties en het creëren van procesbeleving zijn kenmerkend voor onze aanpak. Een verandering realiseren betekent mensen en hun gedrag beïnvloeden. Door samen met de betrokkenen te zoeken naar logica in proces en gedrag, komen we tot concrete afspraken waarop je elkaar kunt aanspreken. Dienstverlening is niet alleen iets voor de afdeling Klantenservice: de klant is van iedereen.

 

Meer weten? Maak een afspraak!


Een nieuwe fan van de Design Thinking training

Een nieuwe fan van de Design Thinking training

“Mijn blik is nu integraler en ik ben veel bewuster met de opdracht bezig”

 

Voordat ze een training over Design Thinking ging volgen, had Thinka Lapré nog nooit van die werkwijze gehoord. Nu omschrijft ze zichzelf als een ‘ontzettende fan’. Logisch, want ze slaagde erin haar eigen project vlot te trekken.

 

Thinka Lapré werkt bij het Amsterdamse waterbedrijf Waternet als beleidsmedewerker Kwaliteit, Arbeid & Milieu. Vanuit die functie is zij projectleider Gezond en Veilig Werken voor de totale organisatie van ongeveer tweeduizend medewerkers. Thinka nam het project over van een collega, die het in een eerdere fase vooral praktisch en kleinschaliger had opgezet. Thinka ontdekte dat ze niet goed uit de voeten kon met de uitgangspunten en probleemstellingen van het project. Om daar een goede analyse op los te laten, kreeg ze het advies om een training Design Thinking bij de Processpecialisten te volgen. “Ik had nog nooit van Design Thinking gehoord, maar na die training wist ik precies wat er aan mijn opdracht schortte”, legt Thinka uit. “De probleemstellingen waren niet neutraal geformuleerd omdat de oplossing er standaard al in verpakt was. Dat werkt niet.” Eerder had Thinka haar opdrachtgever al te kennen gegeven dat het noodzakelijk was om de uitgangspunten van het project nog eens tegen het licht te houden. “Toen stond hij daar niet echt voor open. Na de training kon ik het veel beter verwoorden en snapte hij mijn punt wel. Het was voor hem wel even slikken, maar nu is ook hij er heel happy mee.” Het leidde tot een herformulering van probleemstellingen en vervolgens ook tot concrete projectresultaten. Verder lezen...

 

Meer weten? Neem dan contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77

 


Omgevingswet: nieuwe wet, andere competenties

Omgevingswet: nieuwe wet, andere competenties

Oplossingsgericht, omgevingsbewust en een brede integrale kennis. Zomaar een greep uit de competenties die de Omgevingswet van ambtenaren verlangt. De VNG heeft in samenwerking met De Processpecialisten competentieprofielen opgesteld voor medewerkers. Een aantal gemeenten werkt er al mee.

 

Minder en eenvoudigere regelgeving, samen optrekken met de omgeving, uitgaan van vertrouwen en meer maatwerk - het  zijn enkele ingrediënten van de Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treedt.

 

De nieuwe wet zet sterk in op brede afstemming met initiatiefnemers en belanghebbenden aan de voorkant van het vergunningenproces. De Omgevingswet vergt dan ook een overheid die samenwerkt en verbindt, belangstellend en attent is, en resultaatgericht. Gemeenten moeten in een vertrouwensband met inwoners, bedrijven en instellingen investeren. Dat kan dilemma’s opwerpen, want aan de andere kant moet er worden vastgehouden aan wettelijke taken en termijnen. Verder lezen...

 

Meer weten? Neem dan contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77 of download onze whitepaper over de Omgevingswet.

Whitepaper Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Wat houdt dit precies in voor uw organisatie en processen?

 

Download onze Whitepaper Omgevingswet

 

 


Heldere dienstverlening vervoersvoorzieningen UWV

Heldere dienstverlening vervoersvoorzieningen UWV

De dienstverlening rondom vervoersvoorzieningen, die voorheen in zeven verschillende regio’s werd uitgevoerd, is sinds vorig jaar samengebracht in Zwolle. Een multidisciplinair focusteam gaat er nu voor zorgen dat UWV-medewerkers en klanten weten waar ze aan toe zijn. Ook vanuit huis werkend komt het team tot resultaten. 

 

De verschillende regio’s hadden allemaal hun eigen manier van werken: zo konden klanten in de ene regio maandelijks een declaratie indienen en in de andere regio één keer per jaar. Met praktische procesbeschrijvingen en checklists gaat het focusteam er nu voor zorgen dat aanvragen voor vervoersvoorzieningen altijd op dezelfde manier worden afgehandeld.

 

Dat er nu sinds kort capaciteit beschikbaar is om de dienstverlening rondom vervoersvoorzieningen grondig te verbeteren, is zeker niet vanzelfsprekend. Het UWV werkt in een dynamische omgeving: spoedklussen zoals bijvoorbeeld wijzigingen in de regelingen krijgen noodgedwongen vaak voorrang. Het focusteam mag niet belast worden met andere urgente werkzaamheden, dat is echt een uitzondering. Een zogenaamde product owner zorgt dat het team ongestoord kan doorwerken en geeft aan waar de prioriteit ligt vanuit de uitvoering. Door deze bijzondere status en door de multidisciplinaire samenstelling kan het team resultaten boeken. 

 

Goed contact met de uitvoerders op de werkvloer is voor het focusteam onmisbaar. Nu het team noodgedwongen vanuit huis werkt is dat aan de ene kant lastiger: even spontaan bij iemand langslopen kan niet. Anderzijds zorgt het beeldbellen via Teams ook juist voor nieuwe mogelijkheden: bij het dagelijks overleg kan iedereen aanschuiven en de collega’s uit Zwolle komen nu makkelijk even ‘naar het hoofdkantoor in Amsterdam’ om de opgeleverde producten te bewonderen. 

 

Het UWV vergoedt voorzieningen waarmee mensen met een functionele beperking toch kunnen werken. Als reizen lastig is kan het UWV bijvoorbeeld helpen met een vergoeding voor taxivervoer, een bruikleenauto of een vergoeding voor het aanpassen van fiets of auto. Processpecialisten Iris Lindeboom en Daniël van Kapel maken deel uit van het focusteam Vervoer. 

 

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39


Robots

Robots

Een aantal processpecialisten bezocht de theatervoorstelling ROBOT. Deze futuristische comedy, gespeeld door Vis à Vis, draait om de vraag of de onvermijdelijke opkomst van de robotica gevreesd of juist verwelkomd moet worden. Is zo’n superieure kunstmens een vriend en handlanger of een serieuze bedreiging? ROBOT vertelt de lotgevallen van Betty en Aad, een stel uit ‘de oude tijd’ dat zich staande probeert te houden in de nieuwe gerobotiseerde werkelijkheid. Lange tijd weten ze zich met humor, liefde en inventiviteit op de been te houden. Maar de dag nadert dat ook zij zich zullen moeten aanpassen aan het nieuwe systeem.

 

Ook in werkelijkheid krijgen De Processpecialisten met robotica te maken: samen met VNG Realisatie en gemeenten werken we aan de ontwikkeling van een overheidsbrede chatbot die een plekje moet krijgen op de websites van gemeenten. Einddoel: een chatbot die als virtuele assistent 17 miljoen burgers de weg wijst binnen de overheid. 

 

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39


Meer nieuws