Logica in proces en gedrag

Logica in proces en gedrag

De Processpecialisten geloven niet in dikke handboeken, wel in slimme spelregels die resultaat opleveren. Processimulaties en het creëren van procesbeleving zijn kenmerkend voor onze aanpak. Een verandering realiseren betekent mensen en hun gedrag beïnvloeden. Door samen met de betrokkenen te zoeken naar logica in proces en gedrag, komen we tot concrete afspraken waarop je elkaar kunt aanspreken. Dienstverlening is niet alleen iets voor de afdeling Klantenservice: de klant is van iedereen.

 

Meer weten? Maak een afspraak!


Online werksessie: Omgevingswet in Zwolle

Online werksessie: Omgevingswet in Zwolle

In Zwolle zijn de belangrijkste processen al omgevingswetproof. Nu de Eerste Kamer op 10 maart de aanvullingswet grondeigendom heeft aangenomen, zijn er toch nog wat procesaanpassingen nodig. In online workshops brengen we dat samen met specialisten van de gemeente in kaart.

 

Processpecialist Ellen Zwiers begeleidde de werksessies in Zoom. Ze vertelt: “De eerste keer was het voor iedereen erg wennen om met Zoom te werken. We ontdekten al snel dat je beter oordopjes in kunt doen en dat beeld en geluid standalone beter zijn dan via het netwerk. Gelukkig was ik bij de aftrap vooraf zelf veel aan het woord, om te vertellen wat we de komende paar weken samen gaan doen. In een vervolgsessie zijn we écht samen aan de slag gegaan, toen waren we al aan Zoom gewend en ging de discussie prima. Ik had een plaat voorbereid die ik via mijn scherm kon delen en die richting gaf aan de discussie. Ook het stap voor stap doorspreken van een werkproces ging goed. Dat onderdeel heb ik samen met trainee Nadine begeleid: ik leidde het gesprek en gaf iedereen het woord en Nadine zorgde voor de vastlegging. Ik heb wat vaker een pauze ingelast en heb regelmatig gecheckt hoe het met iedereen ging. Het is fijn dat we zo toch verder kunnen werken aan omgevingswetproof werkprocessen.”

 

De Aanvullingswet grondeigendom vult de Omgevingswet aan met regelingen voor het voorkeursrecht, onteigening, de inrichting van het landelijk gebied en kavelruil. Ook bevat het wetsvoorstel regels over verhaal van kosten die de overheid maakt voor het aanleggen van publieke voorzieningen. Verder bevat de Aanvullingswet regels over een financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. Door het aannemen van de Aanvullingswet grondeigendom door de Eerste Kamer, is een volgende stap gezet op weg naar inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Processpecialisten helpen gemeente Zwolle met het ontwerpen en implementeren van omgevingswetproof werkprocessen.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77.


Scholengroep AMOS springt in de toekomst

Scholengroep AMOS springt in de toekomst

Het onderwijs vernieuwt, zelfs in tijden waarin het lerarentekort de voorpagina’s domineert. Samen met Scholengroep AMOS zijn we op zoek gegaan naar baanbrekende oplossingen waardoor kinderen ook in de toekomst de basis voor het echte leven meekrijgen op school. Oplossingen die het beroep van leerkracht nog mooier maken.

 

“Als we een paar van deze ideeën toepassen, wil ik zeker in het onderwijs blijven werken”

 

Veranderspecialist Marleen Tolsma heeft een groep van leerkrachten en schoolleiders uitgedaagd om de gangbare aannames over onderwijs expliciet te maken, zoals: ‘leren doe je op school’, ‘bij leren horen toetsen’ en ‘school moet leuk zijn’. Op basis van deze aannames heeft de groep vervolgens creatieve oplossingen bedacht. Toetsen en methodes werden geschrapt, vrijheid en vertrouwen teruggegeven aan de leerkracht, specialisten de school in gehaald, een flexibele werkdag bedacht en onderlinge uitwisseling gestimuleerd. Er zijn onverwachte oplossingen gevonden, zoals bijvoorbeeld het afschaffen van het schoolgebouw. Op deze manier zijn tijdens de ochtend vijf scenario’s opgesteld. Zoals één van de leerkrachten tijdens de workshop zei: “Als dit het onderwijs is, wil ik er zeker in blijven werken!”

 

Ook nu de scholen zijn gesloten, werkt AMOS verder aan het concreet maken van de scenario’s. Daarbij ontstaan spontaan aanvullende ideeën en krijgen nieuwe oplossingen steeds meer vorm. Om ervoor te zorgen dat de bedachte oplossingen straks ook gerealiseerd worden, hebben we ook een workshop verandermanagement verzorgd. Daarin hebben de deelnemers kunnen oefenen met het achterhalen van de oorzaken van weerstand en het inzetten van de juiste maatregelen.

 

Meer weten? Ook een sprong in de toekomst maken? Neem contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39


Bbz referentieproces voor gemeenten

Optimaliseer snel je Bbz proces door gebruik te maken van het Bbz referentieproces voor gemeenten!

 

Als steunmaatregel tijdens de coronacrisis (COVID-19) heeft het kabinet aangekondigd extra ondersteuning te bieden aan ondernemers en zelfstandigen. In eerste instantie wordt uitgegaan van een budget van € 250 miljoen, maar dit kan in de komende maanden in de miljarden oplopen. Aan de gemeenten de taak om dit geld te verdelen. In het kader van het Coronavirus (COVID-19) heeft de overheid een versoepelde regeling in het leven geroepen en de Bbz (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen) regeling aangepast. Deze wordt uitgevoerd door gemeenten. Dit zal leiden tot een grote toename in het aantal aanvragen voor de Bbz.

 

Om als gemeente, zelfstandigen en ondernemer snel inzicht te krijgen in het vernieuwde proces, hebben De Processpecialisten en Mavim een referentieproces beschikbaar gesteld om je eigen proces in te richten, aan te passen of te verbeteren. Op basis van ontvangen feedback actualiseren we het proces continu en werken we het verder uit. Graag ontvangen we jouw reactie! Verbeteringen in het proces publiceren we op de Bbz-proces Portal.

 

Toegang de Bbz Proces Portal kan worden aangevraagd via deze link. Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de Bbz-proces Portal.  Na het accepteren van de uitnodiging word je automatisch doorverwezen naar deze pagina.

 

Met het belangeloos beschikbaar stellen van deze informatie en kennis hopen De Processpecialisten en Mavim een bijdrage te kunnen leveren rondom deze maatschappelijke uitdaging.

 

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77


Managementsysteem vergroot efficiëntie LVNL

Managementsysteem vergroot efficiëntie LVNL

Bedrijfsmanagementsysteem vergroot focus, voorspelbaarheid en efficiëntie Luchtverkeersleiding Nederland

 

De kernactiviteit van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is het verlenen van luchtverkeersdiensten aan het burgerluchtverkeer in Nederland, zodat vliegtuigen veilig en efficiënt op hun bestemming komen. De maatschappij stelt steeds hogere eisen. Er is meer focus op duurzaamheid en hinderbeperking. Innovatieve technologie op het gebied van veiligheid, capaciteit en duurzaamheid brengt oplossingen binnen handbereik.

 

Veranderende maatschappelijke eisen hebben gevolgen voor processen, systemen en gedrag

De purpose van de organisatie is ‘Samen luchtvaart mogelijk maken’. De uitwerking daarvan heeft consequenties voor het bestaande ISO9001-gecertificeerde bedrijfsmanagementsysteem LVNL Essentials. Het resulteert in wijzigingen in de organisatie, de gebruikte processen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en in het gedrag van mensen. Om de informatie in LVNL Essentials 24/7 en overal te kunnen delen met medewerkers, toezichthouders en externe auditors, is LVNL overgestapt naar een moderner en intuïtiever ICT-platform (mavim). De overgang is ondersteund door De Processpecialisten.

 

Focus op toegevoegde waarde in processen

Een projectteam, bestaande uit de interne modelleurs met kennis van de mensen en processen, stond onder leiding van een duo met links naar de business en ICT. Om te komen tot de nieuwe inrichting van LVNL Essentials startte het projectteam met het opstellen van een conventiedocument. In interactie met de afdelingsmanagers en proceseigenaren werd bepaald welke onderdelen van LVNL Essentials al dan niet in aangepaste vorm overgezet konden worden en aan welke nieuwe processen behoefte is.

 

Processpecialist Wilbert Koenen zorgde voor verbinding en bleef steeds de ‘waarom’-vraag stellen bij het bepalen van de toegevoegde waarde van onderdelen van de processen. Hierdoor is de bewustwording bij managers en medewerkers vergroot. De processen weerspiegelen nu een effectievere en efficiëntere samenwerking tussen afdelingen.
 

Vertrouwen in deskundigheid op de werkvloer

Niet alles is van tevoren te bedenken en af te spreken. Door nieuwsgierig te zijn en oprechte interesse te tonen in mensen en hun werk, wordt duidelijk waar zij en de organisatie behoefte aan hebben. Het kijken naar het grotere geheel zorgt voor bijstellingen gedurende het project. De opgedane inzichten en ervaringen van de modelleurs zijn gedeeld. Dit heeft geleid tot aanpassing van het conventiedocument.

 

Het resultaat van het project is een actueel LVNL Essentials met informatie die altijd en overal toegankelijk is. Sommige afdelingen kregen de smaak te pakken. Zij gaan verder met het lean maken van hun gezamenlijke processen en het oplijnen en verbeteren van de ICT-ondersteuning van hun processen.

 

Lessen en successen

Op de volgende kritieke succesfactoren is geacteerd:

  • De verbinding met en tussen mensen die in een proces werken brengt alles op gang. Daarna is het bekijken van de uitwerking en gezamenlijk bijsturen van cruciaal belang.
  • Hoofd- en bijzaken onderscheiden is een belangrijk hulpmiddel om het juiste detailniveau te bepalen. Een externe facilitator kan daarbij van grote waarde zijn.
  • Er is sponsorschap in alle lagen van de organisatie en steun van het bestuur nodig. Bij de introductie van het vernieuwde bedrijfsmanagementsysteem is aan zichtbaarheid en draagvlak gewerkt. Door en voor medewerkers is een filmpje gemaakt. Daarin geven mensen uit verschillende lagen en afdelingen kort aan, wat voor hen de toegevoegde waarde is.

 

Compliance: check!

Parallel aan dit project is gewerkt aan het aantonen van compliance met vernieuwde Europese regelgeving. En met succes. Het geactualiseerde bedrijfsmanagementsysteem LVNL Essentials heeft LVNL in staat gesteld binnenkort het nieuwe Common Requirements certificaat te ontvangen.

 

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77


Meer nieuws