Logica in proces en gedrag

Logica in proces en gedrag

De Processpecialisten geloven niet in dikke handboeken, wel in slimme spelregels die resultaat opleveren. Processimulaties en het creëren van procesbeleving zijn kenmerkend voor onze aanpak. Een verandering realiseren betekent mensen en hun gedrag beïnvloeden. Door samen met de betrokkenen te zoeken naar logica in proces en gedrag, komen we tot concrete afspraken waarop je elkaar kunt aanspreken. Dienstverlening is niet alleen iets voor de afdeling Klantenservice: de klant is van iedereen.

 

Meer weten? Maak een afspraak!


OOST! 8

OOST! 8

Het zelfgenoegzame leven van Nistor Polobok, een corrupte ambtenaar die op het stadhuis van Chișinău werkt, neemt een gevaarlijke wending op het moment dat het asfalt naast zijn majestueuze villa openbreekt. Het begint als een onopvallende barst, maar de scheur breidt zich verder uit en wordt uiteindelijk een enorm gat dat steeds grotere delen van de stad verzwelgt. Volgens een waarzegster wordt de uitdijende kloof veroorzaakt door een zonde van de ambtenaar. Alleen de ‘Hartenvrouw’ kan hem vergeven.

 

‘Hartenvrouw’ is een verontrustende roman die met de nodige ironie de onderbuik van een corrupt systeem verkent. De schrijver laat het politieke toneel op zijn lelijkst zien en werpt daarbij een kritische blik op Moldavië na de val van het communisme.

Iulian Ciocan (1968, Chișinău, Moldavië) is romanschrijver, journalist en literair criticus. Ook is hij commentator bij Radio Free Europe. Zijn romans werden al in meerdere talen vertaald. ‘Hartenvrouw’ verscheen in 2018, en is zijn eerste roman in Nederlandse vertaling.

 

In de serie OOST! verschijnt nog niet eerder in Nederlandse vertaling gepubliceerd werk van Oost- en Midden-Europese schrijvers. De Processpecialisten sponsoren deze serie zodat hun verhalen vertaald kunnen worden. Vooral verhalen die verandering verbeelden; ook in ons werk moet het Geschreven Woord tot de verbeelding spreken - een procesmodel, een klantreis of een rondje ADKAR. En ook wij werken als de Hartenvrouw vanuit het hart en met passie aan uw slimmere processen en betere prestaties.

 

Onze vaste klanten en aanhangers ontvangen Hartenvrouw binnenkort per post

 

Meer weten? Kom op 2 juli naar de presentatie! Met een lezing van Jan Willem Bos over de geschiedenis van Moldavië en een interview met Charlotte van Rooden, de vertaalster van Hartenvrouw.


Online besluitvorming Omgevingswetproces

Online besluitvorming Omgevingswetproces

Een verbeterteam van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de afgelopen weken het proces Verkennen en begeleiden initiatief ontworpen, waarmee de gemeente straks omgevingswetproof kan werken. Het laten vaststellen van zo’n nieuw werkproces kan nog weleens tijd kosten: voor je alle beslissers aan tafel hebt, ben je zó een paar weken verder. De gemeente Utrechtse Heuvelrug deed het online: snel en soepel.

 

Aan tafel in Microsoft Teams zaten Manager Publiek en ambtelijk opdrachtgever Hermannus Stegeman, proceseigenaar en teamleider Omgevingsverzoeken Gert Zaaijer en alle lijnmanagers die de veranderingen zullen merken in hun teams. Processpecialist Margreet van Staalduinen begeleidde de besluitvorming.

 

“Een goede vertaling van de ‘ja, mits’- houding vanuit de Omgevingswet” - Gert Zaaijer

 

Margreet vertelt: “Vooraf had niet iedereen evenveel informatie: sommige deelnemers waren zelf bij de ontwerpsessies aanwezig geweest, andere zagen het proces voor het eerst. Ik heb de besluitvorming goed ingeleid om iedereen dezelfde informatiepositie te geven. Verder hebben we vooraf afgesproken, wie moet ‘meeweten’ en wie echt moet meebeslissen. We hebben ook duidelijk aangegeven welke keuzes nog gemaakt moeten worden: wat wordt bijvoorbeeld straks de rol van de Raad in het participatieproces? En hoe gaan we kosten in rekening brengen bij de initiatiefnemer? De besluitvorming verliep op deze manier soepel.”

 

Natuurlijk was het best spannend, zo’n proces neerzetten online met digitale ondersteuning, geen brown-papers aan de muur en geen geeltjes plakken. Maar het ging fantastisch met uitstekende begeleiding! Ik geloof zelfs dat we beter werk geleverd hebben met elkaar én dat we dat sneller hebben gerealiseerd.” - Hermannus Stegeman

 

Het verbeterteam kan nu met het vastgestelde proces aan de slag om dit werkend te krijgen. De acties die daarvoor nodig zijn, zijn al vastgelegd in een Proces Actie Plan.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77


Online scrum: klantendossiers ABN Amro

Online scrum: klantendossiers ABN Amro

ABN Amro riskeert een boete als het klantendossiers niet op orde heeft. Het Scrum Team dat oplossingen bouwt om deze data op orde te brengen kan zich dan ook geen vertraging veroorloven en blijft sprinten – online.

 

Het team van Scrum Master Josette Lieste ontwikkelt software waarmee de bank klanten stimuleert en helpt om hun dossier aan te vullen.  Josette vertelt: “We maken in dit project gebruik van de Scrum Methode, omdat er tijdsdruk op zit. Als Scrum Master zorg ik dat de softwareontwikkelaars hun werk kunnen doen. Ik zorg voor de verbinding tussen de verschillende teamleden. Nu we elkaar niet op de werkvloer zien, moeten we andere manieren vinden om het teamgevoel te behouden. We beginnen iedere dag met een kwartiertje online kletsen en we sluiten de week ook samen af, bijvoorbeeld met een quiz.

 

De Scrum Methode kent een aantal vaste overlegvormen, die we nu ook online doen: dagelijks hebben we een stand-up, iedere 2 weken doen we een review van de vorige sprint en plannen we de volgende sprint. Op kantoor kijken we dan allemaal naar één scherm, nu zit iedereen achter een eigen beeldscherm. Om te zorgen dat iedereen erbij blijft maak ik veel gebruik van Teams en Mural, tools voor online samenwerking. 

 

Na iedere sprint evalueren we als team onze samenwerking. Dat vind ik zelf de grootste uitdaging om online goed te begeleiden. Het lijkt nu, vanachter je computer, makkelijker om feedback te geven. Maar je ziet juist minder goed hoe je collega die feedback ontvangt. Uit lichaamstaal kun je vaak veel aflezen, dat kan nu niet.

 

Na twee maanden online scrummen ben ik eigenlijk verrast hoe makkelijk we zijn omgeschakeld van offline naar online samenwerken. We houden het werktempo goed vast. Misschien is ons teamgevoel juist wel sterker dan voorheen, omdat we deze gekke periode samen meemaken.”

 

Meer weten? Neem dan contact op met Bart Maas 06 46 60 35 91


Competentieprofielen voor de Omgevingswet

Competentieprofielen voor de Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt naast nieuwe processen, systemen en regelgeving ook andere competenties en vaardigheden. In opdracht van de VNG hebben De Processpecialisten voor de belangrijkste processen competentieprofielen opgesteld.

 

In samenwerking met gemeenten zijn competentieprofielen opgesteld voor de nieuwe rollen in vier processen: Verkennen en begeleiden initiatieven, Behandelen vergunningaanvraag, Wijzigen Omgevingsplan en Toezicht & Handhaving. Gemeenten kunnen de profielen gebruiken als basis voor een opleidingsplan, als leidraad voor individuele ontwikkeltrajecten en bij het werven van nieuwe medewerkers.

 

De profielen zijn ontwikkeld in co-creatie met Menat B.V.. Zij hebben met slimme software de profielen geanalyseerd en daarmee dilemma’s, uitdagingen en eventuele tegenstrijdigheden in en tussen rollen zichtbaar gemaakt. Dit geeft extra inzicht voor het verandertraject en de benodigde leerinterventies. De komende periode zullen we de profielen op basis van feedback verder aanscherpen.

 

Meer weten? Check de “leeswijzer competentieprofielen Omgevingswet” of neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77


Meer nieuws