Home » Over ons

De Processpecialisten zijn dik 20 jaar geleden gestart vanuit de overtuiging dat werkprocessen de basis zijn van iedere organisatie. Organisaties willen continu kunnen inspelen op de veranderende behoeften van hun klanten. Iedere verandering, groot of klein, begint bij de processen. En werken aan processen is leuk! Zeker als je dat spelenderwijs doet: geen abstracte rapporten of dikke handboeken, maar met elkaar actief en praktisch aan de slag. Over onze inspirerende werkvormen en praktische aanpak wordt in de wandelgangen nagepraat – soms jaren later nog.

De Processpecialisten geloven in werken vanuit het ‘waarom’.

Het Mechanisch hoofd van dadaïst Raoul Hausmann houdt ons een spiegel voor: het laat zien dat blind vertrouwen op liniaal en klok, op redeloze procedures en ondoordachte indicatoren, van de mens een hersenloze robot maakt. Na een samenwerking met De Processpecialisten heeft iedereen het doel weer helder voor ogen: we brengen logica en consistentie aan in proces, gedrag en systeem.

AUTORITEIT IN PROCESMANAGEMENT

De Processpecialisten zijn een autoriteit in procesmanagement. We kennen de trends en dragen bij aan de ontwikkeling van het vakgebied. Met onze opdrachten ondersteunen we grote en kleine organisaties in de commerciële en publieke sector. Vaak dienen we ook het maatschappelijk belang. Onze klanten omschrijven ons als eigenzinnig, gedreven en verbindend.

We zijn specialisten op het gebied van:

  • Design thinking: denken vanuit klantwaarde en klantervaringen voor frisse verbeteringen en baanbrekende oplossingen
  • Procesmanagement en ketenregie: het samen inrichten, verbeteren en werkend krijgen van processen en ketens
  • Datagedreven werken: slimme beslissingen nemen op basis van betrouwbare gegevens
  • Verandermanagement: betrokkenen steunen en stimuleren bij de benodigde (gedrags)verandering
  • HR: competentieprofielen als startpunt voor een gesprek over nieuwe vaardigheden en gedrag en het bijpassende ontwikkeltraject
  • Simulaties en games: interactieve, plezierige confrontaties voor doorbraken in inzicht en gedrag

De komende jaren gaan we onze kennis op het gebied van proces- en verandermanagement verbreden. We gaan meer doen aan digitale procesinnovatie zoals Robotic Process Automation en artificiële intelligentie (échte ‘mechanische hoofden’). Daarnaast willen we meer ondersteuning gaan bieden bij individuele leertrajecten.

Aandacht voor veranderprocessen, mensen en hun gedrag is belangrijk voor ons. We zorgen voor werkelijke verbinding. Tussen organisaties en hun klanten, tussen verschillende teams, tussen verschillende lagen van de organisatie. We doen wat nodig is zodat processen en verandering ook in de toekomst blijven werken.

DIENSTVERLENING

We zijn specialisten op het gebied van Procesmanagement en ketenregie, Design Thinking, Datagedreven werken, Verandermanagement, HR en Simulaties en games. We brengen logica en consistentie aan in proces, gedrag en systeem.

THEMA'S

Door de komst van de Omgevingswet moeten gemeente, omgevingsdiensten, provincies en waterschappen anders gaan werken. Maar wat betekent dat voor uw processen? En hoe bereidt u zich voor? De Processpecialisten kunnen u hierbij ondersteunen.

ONZE SPECIALISTEN

Geen Processpecialist is hetzelfde, maar onze aanpak is direct herkenbaar: eigenzinnig, gedreven en verbindend. We maken snel contact en zorgen voor plezier in de samenwerking.

ONZE SPECIALISTEN

Geen Processpecialist is hetzelfde, maar onze aanpak is direct herkenbaar: eigenzinnig, gedreven en verbindend. We maken snel contact en zorgen voor plezier in de samenwerking.

ONZE LOCATIES

DE PROCESFABRIEK

In de Fabriek in Amsterdam kunnen onze klanten werken aan hun processen. Op de werkvloer is volop ruimte voor werksessies en processimulaties, de controlekamer geeft overzicht en mogelijkheden om te sturen. De industriële revolutie en de Russische avant-garde zijn inspiratiebronnen voor de inrichting: wie vernieuwing, verandering en verbetering zoekt is hier op de goede plek.

DE PROCESCENTRALE

Wij creëren voor onze klanten procesbeleving. Kenmerkend voor onze aanpak is het gebruik van processimulaties en processpellen. Daarvoor hebben wij een uitdagende en inspirerende omgeving ingericht in de ProcesCentrale in Rotterdam. Hier simuleren wij met onze klanten bedrijfsprocessen, om deze te analyseren, ontwerpen en implementeren.

ERVARINGEN