Home » Thema’s » Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

OMGEVINGSWET

Om de dienstverlening transparanter, eenvoudiger en sneller te maken moeten gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en waterschappen anders gaan werken. Maar wat betekent dit precies voor uw processen? En hoe bereidt u zich voor? De Processpecialisten kunnen u hierbij ondersteunen. We zijn partner van de VNG en werken op dit moment aan de invoering van de Omgevingswet bij onder andere de gemeenten Arnhem, Best, Gouda, Utrechtse Heuvelrug, Zutphen en Zwolle, Provincie Overijssel, OD IJsselland, OD Rivierenland en Werkorganisatie Druten Wijchen. Lees ook onze whitepaper.

We kunnen u ondersteunen met het Omgevingswet Framework, met Werkende processen en met simulaties en ketentesten voor bijvoorbeeld de keten van initiatief tot en met vergunning met het DSO en uw eigen VTH-systeem. Specifiek voor de Omgevingswet hebben we competentieprofielen en opleidingsplannen op basis van de competentieset van de VNG.

ONZE SPECIALISTEN

Geen Processpecialist is hetzelfde, maar onze aanpak is direct herkenbaar: eigenzinnig, gedreven en verbindend. We maken snel contact en zorgen voor plezier in de samenwerking.

ONZE SPECIALISTEN

Geen Processpecialist is hetzelfde, maar onze aanpak is direct herkenbaar: eigenzinnig, gedreven en verbindend. We maken snel contact en zorgen voor plezier in de samenwerking.

ERVARINGEN

KLANTWAARDE VOOROP

Het Mechanisch hoofd van dadaïst Raoul Hausmann laat zien dat argeloos vertrouwen op verkeerde indicatoren, de mens een hersenloze robot maakt. De Processpecialisten geloven juist in werken vanuit het ‘waarom’. Een gezamenlijke ambitie verbindt mensen, geeft werkplezier en leidt tot de beste resultaten.

Zo kan uw organisatie continu inspelen op veranderende behoeften van uw klanten en constant van waarde blijven.

LEES OOK