Home » Dienstverlening » Simulaties en games » Processimulaties en games

Serious gaming is hot. Wij blijven gewoon doen waar we goed in zijn: processimulaties en games zijn kenmerkend voor de aanpak van De Processpecialisten. In een simulatie worden opeenvolgende activiteiten op één plek en versneld uitgevoerd. De essentie wordt uitvergroot, terwijl details achterwege blijven. Processimulaties zijn een soort laboratoriumopstelling: mensen kunnen in een veilige omgeving experimenteren, evalueren en oefenen. Ook games zijn een manier om uw collega’s op een vrolijke manier te laten kennismaken met nieuwe vakinhoud of gewenst gedrag.

VOORDELEN PROCESSIMULATIES EN GAMES

Processimulaties zijn een effectief middel om mensen met verschillende voorkeursstijlen aan te spreken: de doeners kunnen direct aan de slag, de denkers vertalen de praktijkervaringen naar nieuwe inzichten. De resultaten zijn direct zichtbaar, ook vanuit het perspectief van de klant. Daardoor komt er makkelijk een gesprek op gang. Simulaties en games versnellen uw verandertraject: samen spelenderwijs leren is leuk en verbindt.

Waarom De Processpecialisten

 • Veel ervaring
 • Scherp oog voor proceslogica
 • Gevoel voor gedragsbeïnvloeding

ONZE AANPAK

Onze aanpak voor het inzetten van processimulaties en games:

1. Verhelderen doelen

We starten met het verhelderen van het leerdoel. Welke boodschap wilt u overbrengen, welke elementen moeten zeker terugkomen, wat is spannend? En ook: wat is uw doelgroep, wilt u een eenmalig event organiseren of bent u op zoek naar een module in een opleidingstraject? Afhankelijk van uw doel ligt een spel of juist een simulatie voor de hand en kunnen we een bestaande simulatie opnieuw inzetten of maken we een simulatie op maat.

2. Ontwikkelen spelconcept

Wanneer we nieuwe processimulaties of games gaan maken, betrekken we graag enkele van uw collega’s in ons complot. Samen met hen bepalen we het speelveld op hoofdlijnen: welke processen, rollen en hulpmiddelen willen ze in de simulatie terugzien? Op welke evaluatievragen willen ze straks een antwoord hebben?  Op basis daarvan ontwikkelen we het spelconcept.

3. Voorbereiden en testen

Wanneer het ontwerp klaar is, testen we met enkele van uw collega’s of het klopt en aan uw verwachtingen voldoet. Van daaruit maken wij de simulatie gebruiksklaar. Parallel daaraan bereiden de we werksessie voor, waarvan de simulatie onderdeel is.

Processimulaties en games rondom bijvoorbeeld Zaakgericht Werken, Ketensamenwerking, Dienstverlening en Risicomanagement en Omgevingswet liggen klaar voor gebruik

Wanneer schakelt u ons in?

 • Als u knelpunten wilt signaleren in een bestaand proces
 • Als u een nieuw proces wilt testen: het ziet er op papier goed uit, maar werkt het ook in de praktijk en wat zijn de aandachtspunten bij implementatie?
 • Als u uw collega’s wilt laten ervaren wat uw klant ervaart
 • Als u mensen wilt trainen en hen bewust wilt maken van een gewenste (gedrags)verandering

Onze toegevoegde waarde

 • We hebben dik 21 jaar ervaring met processimulaties en games
 • We hebben een scherp oog voor proceslogica en gevoel voor gedragsbeïnvloeding
 • Het spel is voor ons geen op zichzelf staand doel
 • We denken mee over het bereiken van het gewenste leereffect
 • We vinden het heel erg leuk om spellen te maken – dat zie je terug in de uitvoering