Home » Dienstverlening » HR » Competentieprofielen

Een competentieprofiel beschrijft welke competenties en gedrag nodig zijn voor een bepaalde rol of functie. U maakt ermee duidelijk wat u van uw collega’s verwacht. Competentieprofielen zijn dan ook het startpunt voor een gesprek tussen leidinggevenden en medewerkers over veranderende rollen, nieuwe vaardigheden en gedrag en wederzijdse verwachtingen over het ontwikkeltraject.

COMPETENTIEPROFIELEN MET BEHULP VAN SLIMME SOFTWARE

Bij het opstellen van competentieprofielen gebruiken wij de Proces- en Competentie Monitor (PCM): slimme software waarmee we op basis van bestaande teksten snel competentieprofielen kunnen toetsen of opstellen. We hebben op deze manier onder andere competentieprofielen gemaakt voor de Omgevingswet; een aantal gemeenten werkt er al mee.

Door uw competentieprofielen te baseren op teksten die uw organisatie al voorhanden heeft, laat u de software het denkwerk doen. Zo komt u snel tot herkenbare competentieprofielen waarover u met uw collega’s in gesprek kunt.

Waarom De Processpecialisten

  • Snel inzicht
  • Scherpe analyses
  • Werkproces als basis

ONZE AANPAK

Samen met u bepalen we voor welke rollen of functies nieuwe competentieprofielen nodig zijn. Dat zijn vaak nieuwe of sterk veranderende rollen. Op basis van documentatie zoals proces- en rolbeschrijvingen analyseert de software vervolgens, welke competenties nodig zijn en of deze consistent zijn met de kernwaarden van de organisatie. Daarna bespreken met u hoe we competenties, kernwaarden en taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met elkaar in overeenstemming brengen. Zo kunnen we voor ieder proces de bijbehorende competentieprofielen maken.

Wanneer schakelt u ons in?

  • Wanneer u ondersteuning nodig heeft bij het maken van competentieprofielen
  • Wanneer u de consistentie van de huidige competentieprofielen wilt toetsen
  • Wanneer u het goede gesprek tussen medewerkers en leidinggevenden op gang wilt brengen
  • Wanneer u een basis zoekt voor opleidings- en coachingplannen

Onze toegevoegde waarde

  • We zorgen voor consistentie tussen kernwaarden, rollen en competenties
  • We helpen om prioriteiten aan te brengen – zodat u niet naar het beruchte schaap met de vijf poten zoekt
  • We combineren onze kennis van procesmanagement, verandermanagement en HR om tot werkende processen te komen