Home » Thema’s » Omgevingswet » Werkende processen Omgevingswet

Wilt u in beeld krijgen wat u nog moet doen om uw processen Omgevingswetproof te maken? Heeft u ondersteuning nodig bij de implementatie van de Omgevingswet? Wilt u een ketentest uitvoeren? Wilt u zich voorbereiden op bouwactiviteiten onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die tegelijk met de Omgevingswet in werking treedt? De Processpecialisten en Albers Consultancy hebben in opdracht van de VNG en samen met gemeenten een aanpak ontwikkeld voor het werkend krijgen van Omgevingswetproof processen (Werkende processen | VNG).

VOORDELEN WERKENDE PROCESSEN AANPAK

We hebben de Werkende processen aanpak, die geldt als VNG-standaard, samen met gemeenten, omgevingsdiensten en provincies ontwikkeld. U maakt gebruik van de kennis, ervaring en laatste inzichten uit ons netwerk. De interactieve aanpak zorgt voor een integrale blik.

De toolkit biedt voor zes kernprocessen:

 1. Theoretisch kader met de belangrijkste aandachtspunten
 2. Referentieprocesmodel en toetsvragen, waarmee u snel kunt bepalen of uw proces Omgevingswetproof is
 3. Informatievoorzieningenmodel om de impact op uw ICT te bepalen
 4. Competentieprofielen voor de belangrijkste of meest veranderende rollen

Waarom De Processpecialisten

 • VNG processen als basis
 • Praktische aanpak
 • Altijd up to date

ONZE AANPAK

De Toolkit werkende processen biedt een praktische aanpak waarmee we uw organisatie ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. We gebruiken de Werkende processen als basis en maken ze voor uw situatie op maat.

Deze implementatieaanpak biedt handvatten om met een groep betrokkenen zoals vakspecialisten, ICT-projectleiders en leidinggevenden gezamenlijk de impact van de Omgevingswet te bepalen. Na een korte en toegankelijke inleiding bespreken we samen stap voor stap het werkproces. Daarbij bepaalt de groep welke acties nodig zijn om Omgevingswetproof te gaan werken. Deze aanpak zorgt voor een integrale blik en voor draagvlak voor de komende veranderingen, wat de kans op een succesvolle implementatie vergroot.

We kunnen u ook verder helpen bij het werkend krijgen van de Omgevingswetproof processen, bijvoorbeeld door het actieplan te bewaken, initiatieventafels te begeleiden of oefeningen met concrete casussen te begeleiden.

Wanneer u binnen uw organisatie of met ketenpartners processen of ketens wilt testen, kunnen we ondersteunen bij het voorbereiden en begeleiden daarvan.

Onze praktische Werkende processen implementatieaanpak heeft al veel organisaties geholpen bij een succesvolle voorbereiding op de Omgevingswet.

Wanneer schakelt u ons in?

 • Wanneer u de juiste acties wilt uitvoeren om op tijd klaar te zijn voor de Omgevingswet
 • Wanneer u praktische ondersteuning nodig heeft bij het werkend krijgen van processen
 • Wanneer u binnen uw organisatie of met ketenpartners samenwerkingsafspraken wilt maken
 • Wanneer u wilt zorgen dat de competenties en vaardigheden van uw medewerkers goed aansluiten bij de nieuwe processen
 • Wanneer u aandacht wilt geven aan het verandertraject voor uw medewerkers en organisatie
 • Wanneer u ondersteuning wilt bij het inrichten van uw systemen
 • Wanneer u processen en ketens wilt testen

Onze toegevoegde waarde:

 • We hebben ruim kennis en ervaring met het slim, efficiënt en effectief inrichten van processen.
 • We combineren deskundigheid op het gebied van processen met stevige inhoudelijke kennis van de Omgevingswet.
 • We kijken naar proceslogica, maar ook naar mensen en gedrag.
 • We maken het verschil met onze spraakmakende werkvormen en praktische aanpak.