Home » Nu beschikbaar: Omgevingswet-proof modelproces

Nu beschikbaar: Omgevingswet-proof modelproces

Goed nieuws voor de gemeenten die met de Omgevingswet bezig zijn: in opdracht van de VNG is het proces Verkennen en begeleiden initiatieven uitgewerkt en Omgevingswet-proof gemaakt. Gemeenten kunnen daarmee makkelijk hun eigen proces inrichten en bepalen wat er nog nodig is om het werkend te krijgen. De procesbeschrijving is nu te zien op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Samen met projectleider Jacco Albers hebben De Processpecialisten, in opdracht van de VNG, een proces opgeleverd waarmee gemeenten zelf direct impact kunnen bepalen en hun eigen proces kunnen inrichten.  Ook is een informatievoorzieningsplaat uitgewerkt, die de samenhang beschrijft tussen het DSO, de eigen systemen van de gemeente en het proces.

Dit proces is in samenwerking met de gemeenten Delft, Eindhoven, Cuijk en Utrecht tot stand gekomen. In een workshop hebben medewerkers van verschillende gemeenten aangegeven welke specifieke aandachtspunten er voor die (pilot) gemeente zijn. Zo is het Omgevingswetproof procesmodel van de VNG getoetst op basis van de gemeentelijke situatie. Dit leverde inzichten op voor welke acties nodig zijn in de implementatiefase en heeft men zicht gekregen op de samenhang tussen processen, gedrag en systemen.

Processpecialist Omgevingswet Ellen Zwiers vertelt: ‘Gemeenten focussen zich vooral op de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, en op ICT/DSO. De consequenties van de wet voor hun dienstverlenende werkprocessen zijn soms nog wat onderbelicht. In de pilotsessies zien medewerkers van verschillende afdelingen nu de voordelen van met elkaar samenwerken in één proces. Ze bepalen ook samen de aandachtspunten voor dit proces in het kader van de Omgevingswet. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van een totaaloverzicht van alle initiatieven die bij hun gemeente binnenkomen en een structurele integrale afstemming met ketenpartners.

Vanaf augustus 2019 gaan De Processpecialisten, in opdracht van de VNG, vier andere processen rondom de Omgevingswet uitwerken, namelijk:

  • Vergunningen
  • Toezicht en Handhaving
  • Wijzigen omgevingsplan
  • Wijzigen omgevingsvisie

Ook daar worden weer pilotsessies voor gehouden bij verschillende gemeenten. De eindresultaten hiervan zijn eind dit jaar op de website van de VNG te vinden.

De Omgevingswet vraagt onder andere integrale – en ketenafstemming, participatie van de omgeving en snellere afhandeling. De Processpecialisten zijn partner van de VNG om de processen met betrekking tot de Omgevingswet in de praktijk werkend te krijgen.

Meer weten? Of als u als gemeente geïnteresseerd bent voor deelname aan een pilot; neem dan contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77.