“Koppel zakelijke mensen en menselijke zaken”

Dat was het thema waarover De Processpecialisten met de zaal van gedachten wisselden tijdens het congres Zaakgericht Werken voor de Overheid. Een van de conclusies was dat “het waarom” en “het ultieme doel” te vaak niet goed met de organisatie wordt gedeeld. Dan komt het middel, zoals het systeem of het zaaktype, centraal te staan in plaats van het doel. Als zakelijke mensen moeten we juist dat doel scherp voor ogen hebben en effectief met elkaar delen.

Een andere valkuil is, dat er in het “standaard” zaaksysteemproces vaak geen ruimte is voor menselijke factoren. Een goed gesprek met medewerkers en een goede analyse van de werkwijzen brengt die menselijke factoren snel boven tafel.

Tijdens het congres lieten we de zaal met 2 praktijkvoorbeelden ervaren hoe menselijke factoren een succesvolle implementatie van Zaakgericht Werken kunnen belemmeren. Daarbij werd duidelijk hoe het ADKAR model een gestructureerde aanpak biedt voor zakelijke mensen en menselijke zaken. Een effectieve implementatie van zaakgericht werken realiseert een helder organisatiebelang: door menselijke zaken daarin mee te nemen krijgt het zaakgerichte proces een menselijke maat.

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77

Zelf een rondje ADKAR doen? Check www.adkar.nl, alle Processpecialisten zijn Prosci Certified Practitioners

De Week van Transformatie

Vanaf maandag 19 t/m vrijdag 23 november organiseert Mavim De Week van Transformatie: een week vol informatie, inzichten en oplossingen. Laat je in de week van 19 t/m 23 november inspireren door experts tijdens één van de vele webinars, workshops en praktijksessies. Vijf dagen in het teken van transformatie, succesvol veranderen en continu verbeteren. Speciaal voor jou!

De Processpecialisten verzorgen tijdens deze week de volgende evenementen:

Workshop Transformeren met Service Design | wo 21 nov 2018 | 09.30 uur | Meer info & aanmelden

Tijdens deze workshop gaan De Processpecialisten nader in op de principes van Service Design. Ga je zelf aan de slag met een aantal van de tools. Er zal worden geoefend met het opstellen van een klantreis en het bepalen van verbeterpunten voor de organisatie.

Webinar Transformeren met Service Design | wo 21 nov 2018 | 14.00 uur | Meer info & aanmelden

In dit webinar gaan De Processpecialisten aan de hand van best practices nader in op de wijze hoe je gestructureerd kunt werken aan een vertaling van de klantvraag naar jouw organisatie.

Workshop Lean | vr 23 nov 2018 | 09.30 uur | Meer info & aanmelden

Tijdens deze workshop helpen de Processpecialisten jou om vanuit een Lean-perspectief naar je organisatie te kijken. Hoe kun je daadwerkelijk sturen op continu verbeteren? Hoe krijg je de verandering doorgevoerd? En wat vraagt dit van de proceseigenaren, sponsoren en je organisatie?

Klik hier voor het complete programmaoverzicht

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39

Hogeschool Leiden werkt aan verbetering IV

Er komt heel wat kijken bij het optimaliseren en digitaliseren van processen. Medewerkers van de afdelingen Financiën en HRM van Hogeschool Leiden kunnen daar inmiddels over meepraten. De Processpecialisten Wilbert Koenen en Remco Kauderer organiseerden workshops om de huidige processen en de toekomstige manier van werken in kaart te brengen. Dit alles werd vastgelegd en gevisualiseerd in Mavim met als doel om binnen én buiten Hogeschool Leiden te beschikken over correcte, tijdige en betrouwbare informatie.

Hogeschool Leiden werkt aan een nieuwe digitale leer- en werkomgeving (DLWO) waarin studenten, docenten en ondersteunend personeel kunnen samenwerken en informatie delen. Het is daarbij enorm belangrijk dat de informatie actueel en betrouwbaar is. Het hielp om met behulp van Mavim visueel te maken in welke processen eventuele verspillingen zitten.

Wilbert en Remco begeleidden dit proces en lieten medewerkers van Hogeschool Leiden met de korte simulatie ‘Lean in 30 minuten’ kennismaken met de uitgangspunten van Lean. Op basis daarvan konden de medewerkers al snel verspillingen in hun eigen werkprocessen aanwijzen. Om echt tot de kern te komen werd er gebruikt gemaakt van zakelijk tekenen, waarbij een visueel inzicht ontstond in de samenhang tussen de processen.  Met deze manier van werken ontstond er een discussie over verbeteringen en digitalisering van de processen met concrete acties.

Zoals één van de deelnemers het verwoordde “De tekeningen en simulatie hebben geholpen om tot de kern van de processen te komen en de workshops te eindigen met concrete resultaten, waar ons team en het management mee aan de slag kan”.

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77.

Gelijke kansen voor ‘Jeroen’ en ‘Jamal’

Uitzendbureau getest op discriminatie

Niet-Westerse werkzoekenden hebben net zoveel kans op werk als kandidaten van Nederlandse afkomst. Dit is de geruststellende conclusie na een onderzoek met mystery guests in opdracht van een keten van uitzendbureaus. Verschillen zijn er trouwens wel.

Om eventuele ongelijke behandeling van werkzoekenden boven tafel te krijgen, hebben 2 mystery guests verschillende vestigingen van het uitzendbureau bezocht en ook telefonisch benaderd. De ‘werkzoekenden’ hadden dezelfde kwalificaties en een vergelijkbaar CV, maar de ene proefpersoon (‘Jeroen’) was van Nederlandse afkomst en de andere (‘Jamal’) van niet-westerse afkomst.

Na de bezoeken aan de uitzendbureaus kregen ‘Jeroen’ en ‘Jamal’ allebei aanbiedingen voor werk. Wel werd aan ‘Jamal’ vaker om referenties gevraagd. Ook na de telefonische contacten gingen beide kandidaten door naar de volgende ronde – alleen kreeg ‘Jeroen’ tweemaal al direct een concrete aanbieding.

Naast de kans op werk is ook gekeken naar de waardering van de contactmomenten door de mystery guests.  De bezoeken werden door ‘Jeroen’ op alle locaties hoger gewaardeerd dan door ‘Jamal’. De waardering van de telefonische contacten was bij beide kandidaten even positief. Discriminerende eisen en procedures zijn nergens aangetroffen, maar onbewuste vooroordelen – zowel bij intercedenten als bij werkzoekenden – kunnen we niet uitsluiten.

De vestigingen van het uitzendbureau zijn niet alleen benaderd door werkzoekende mystery guests, maar ook door fictieve opdrachtgevers met een discriminerend verzoek. Van 8 vestigingen geven er 7 aan dat zij niet meewerken aan een dergelijk verzoek: de intercedenten wijzen het verzoek van de ‘opdrachtgever’ resoluut en expliciet af. 1 vestiging werkt wel mee, in dit geval aan leeftijdsdiscriminatie.

Aanleiding voor het onderzoek was de uitzending van televisieprogramma Radar in januari van dit jaar, over een onderzoek naar discriminatie door uitzendbureaus. Redacteuren van Radar deden zich voor als medewerkers van een bedrijf dat mensen zoekt voor tijdelijk werk – maar liever geen Marokkanen, Surinamers of Turken: kan de intercedent daar rekening mee houden? Bijna de helft van de uitzendbureaus reageerde positief op het verzoek, hoewel de intercedenten weten dat het niet mag.  De resultaten van dit verdiepingsonderzoek met mystery guests kan de organisatie gebruiken om bewustwording rondom discriminatie te vergroten en gerichte maatregelen te nemen waar nodig.

Meer weten? Neem dan contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39.