21 jaar Processpecialisten: SCHERPte-meting kado!

De Processpecialisten bestaan 21 jaar. We geven geen verjaardagsfeest dit jaar, maar we bieden een mooi alternatief. In de afgelopen 21 jaar zijn we steeds wijzer en verstandiger geworden. Graag delen we onze kennis en ervaring en de nieuwste inzichten over procesmanagement, change management en digitalisering. Dit najaar geven we daarom elke maand een SCHERPte-meting kado.

Wat is een SCHERPte-meting?

Een SCHERPte-meting laat u zien op welke punten uw organisatie goed presteert en op welke punten verbetering mogelijk is. In een korte sessie bekijken we verschillende aspecten van uw organisatie zoals klantwaarde, processen, digitalisering, sturing, verandervermogen en betrokkenheid van managers en medewerkers. Samen maken we een snelle analyse en trekken we conclusies.

  

Wat heb ik eraan?

De SCHERPte-meting geeft een perfecte voorzet voor nieuwe jaarplannen, verbeteragenda’s, besparingsplannen of epics. De meting geeft een gedeeld en samenhangend beeld van hoe uw organisatie ervoor staat en op welke terreinen u stappen kunt maken.

Wat maakt de SCHERPte-meting anders dan andere metingen?

De SCHERPte-meting is interactief: spraakmakende vragen en prikkelende stellingen nodigen uit tot discussie. Zo bepaalt u zelf uw score. Bovendien kijken we vanuit verschillende perspectieven en in samenhang naar klantwaarde, sturing, proces, systeem en gedrag. Het zal u verrassen hoe in korte tijd zo’n SCHERP beeld van uw organisatie ontstaat.

Waar kan ik me aanmelden?

Heeft u belangstelling voor een SCHERPte-meting? Neem dan contact op met een Processpecialist. Wij maken samen met u een korte motivatie. Ons feestcomité maakt een keuze uit de voordrachten: per maand geven we één SCHERPte-meting weg.

Is uw organisatie uitgekozen? Dan maken we werkafspraken en richten we het meetinstrument voor u in. Na een voorbereidend gesprek voeren we samen met uw collega’s de SCHERPte-meting uit.

Kost het niet veel tijd?

Na het voorbereidend gesprek kost de SCHERPte-meting één dagdeel per deelnemer. Daarna bepaalt u zelf, hoeveel tijd u besteedt aan het opvolgen van de conclusies en inzichten.

Is het wel COVID-proof?

We kunnen de sessie COVID-proof online of in een kantoorruimte organiseren Natuurlijk bent u ook welkom in de ProcesFabriek (Amsterdam) of ProcesCentrale (Rotterdam). In alle scenario’s nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen. 

Wij werken aan uw SCHERPte.

Met vlag en wimpel weer ISO gecertificeerd

De Processpecialisten voldoen nog steeds aan de ISO 9001:2015 standaard. Daar hebben we niks extra voor hoeven te doen: we werken en sturen procesgericht en dat zorgt vanzelf voor een sterk kwaliteitsmanagementsysteem. Evengoed zijn we er trots op dat onze aanpak de auditor overtuigt.

Onlangs heeft de auditor ons opnieuw gecertificeerd. We zijn, als een van de weinige consultancybedrijven, al bijna 10 jaar ISO 9001 gecertificeerd. Iedere 3 jaar beoordeelt een auditor of we nog aan alle normen voldoen. Tijdens zo’n audit, die 1,5 dag in beslag neemt, laten we aan de auditor zien hoe ons kwaliteitsmanagementsysteem eruit ziet. De auditor bekijkt allerlei documenten om te controleren of we het ook echt doen zoals we het vertellen. We horen het als er iets niet in orde is en we krijgen suggesties voor verbetermogelijkheden, waar we graag gebruik van maken.

Bij De Processpecialisten werken we – natuurlijk – procesgericht. Proceseigenaars en procesmanagers zijn verantwoordelijk voor het halen van de resultaten uit de jaarplannen en voor het continu verbeteren van ‘hun’ processen. In de uitvoering van onze processen hebben bijna alle collega’s een rol. Iedere maand, ieder kwartaal en elk half jaar kijken we of we onze resultaten (kpi’s) halen en hoe we eventueel kunnen bijsturen en verbeteren. Alle afspraken en acties leggen we zorgvuldig vast.

Door consistent procesgericht te werken hebben we ook een transparant en samenhangend kwaliteitsmanagementsysteem georganiseerd.

“Zelden een bedrijf gezien waar het plaatje zo klopt”

Hoewel we onze zaken op orde hebben, is de audit ieder keer weer spannend. Zo’n externe auditor kijkt toch weer naar andere dingen. Juist daardoor hebben we de afgelopen jaren bruikbare tips gekregen om onze systematiek verder te verbeteren. De auditor was onder de indruk: “Ik zie zelden bedrijf waar het plaatje zo klopt, alles dat jullie zeggen en doen is heel consistent.” Daar zijn we trots op.

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Een externe, onafhankelijke partij stelt vast of de organisatie aan alle normeisen voldoet en voor certificatie in aanmerking komt. Gecertificeerde organisaties worden regelmatig getoetst om te beoordelen of ze nog voldoen aan de eisen van de norm.

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39