Home » Met vlag en wimpel weer ISO gecertificeerd

Met vlag en wimpel weer ISO gecertificeerd

De Processpecialisten voldoen nog steeds aan de ISO 9001:2015 standaard. Daar hebben we niks extra voor hoeven te doen: we werken en sturen procesgericht en dat zorgt vanzelf voor een sterk kwaliteitsmanagementsysteem. Evengoed zijn we er trots op dat onze aanpak de auditor overtuigt.

Onlangs heeft de auditor ons opnieuw gecertificeerd. We zijn, als een van de weinige consultancybedrijven, al bijna 10 jaar ISO 9001 gecertificeerd. Iedere 3 jaar beoordeelt een auditor of we nog aan alle normen voldoen. Tijdens zo’n audit, die 1,5 dag in beslag neemt, laten we aan de auditor zien hoe ons kwaliteitsmanagementsysteem eruit ziet. De auditor bekijkt allerlei documenten om te controleren of we het ook echt doen zoals we het vertellen. We horen het als er iets niet in orde is en we krijgen suggesties voor verbetermogelijkheden, waar we graag gebruik van maken.

Bij De Processpecialisten werken we – natuurlijk – procesgericht. Proceseigenaars en procesmanagers zijn verantwoordelijk voor het halen van de resultaten uit de jaarplannen en voor het continu verbeteren van ‘hun’ processen. In de uitvoering van onze processen hebben bijna alle collega’s een rol. Iedere maand, ieder kwartaal en elk half jaar kijken we of we onze resultaten (kpi’s) halen en hoe we eventueel kunnen bijsturen en verbeteren. Alle afspraken en acties leggen we zorgvuldig vast.

Door consistent procesgericht te werken hebben we ook een transparant en samenhangend kwaliteitsmanagementsysteem georganiseerd.

“Zelden een bedrijf gezien waar het plaatje zo klopt”

Hoewel we onze zaken op orde hebben, is de audit ieder keer weer spannend. Zo’n externe auditor kijkt toch weer naar andere dingen. Juist daardoor hebben we de afgelopen jaren bruikbare tips gekregen om onze systematiek verder te verbeteren. De auditor was onder de indruk: “Ik zie zelden bedrijf waar het plaatje zo klopt, alles dat jullie zeggen en doen is heel consistent.” Daar zijn we trots op.

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Een externe, onafhankelijke partij stelt vast of de organisatie aan alle normeisen voldoet en voor certificatie in aanmerking komt. Gecertificeerde organisaties worden regelmatig getoetst om te beoordelen of ze nog voldoen aan de eisen van de norm.

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39