Home » 21 jaar Processpecialisten: SCHERPte-meting kado!

21 jaar Processpecialisten: SCHERPte-meting kado!

De Processpecialisten bestaan 21 jaar. We geven geen verjaardagsfeest dit jaar, maar we bieden een mooi alternatief. In de afgelopen 21 jaar zijn we steeds wijzer en verstandiger geworden. Graag delen we onze kennis en ervaring en de nieuwste inzichten over procesmanagement, change management en digitalisering. Dit najaar geven we daarom elke maand een SCHERPte-meting kado.

Wat is een SCHERPte-meting?

Een SCHERPte-meting laat u zien op welke punten uw organisatie goed presteert en op welke punten verbetering mogelijk is. In een korte sessie bekijken we verschillende aspecten van uw organisatie zoals klantwaarde, processen, digitalisering, sturing, verandervermogen en betrokkenheid van managers en medewerkers. Samen maken we een snelle analyse en trekken we conclusies.

  

Wat heb ik eraan?

De SCHERPte-meting geeft een perfecte voorzet voor nieuwe jaarplannen, verbeteragenda’s, besparingsplannen of epics. De meting geeft een gedeeld en samenhangend beeld van hoe uw organisatie ervoor staat en op welke terreinen u stappen kunt maken.

Wat maakt de SCHERPte-meting anders dan andere metingen?

De SCHERPte-meting is interactief: spraakmakende vragen en prikkelende stellingen nodigen uit tot discussie. Zo bepaalt u zelf uw score. Bovendien kijken we vanuit verschillende perspectieven en in samenhang naar klantwaarde, sturing, proces, systeem en gedrag. Het zal u verrassen hoe in korte tijd zo’n SCHERP beeld van uw organisatie ontstaat.

Waar kan ik me aanmelden?

Heeft u belangstelling voor een SCHERPte-meting? Neem dan contact op met een Processpecialist. Wij maken samen met u een korte motivatie. Ons feestcomité maakt een keuze uit de voordrachten: per maand geven we één SCHERPte-meting weg.

Is uw organisatie uitgekozen? Dan maken we werkafspraken en richten we het meetinstrument voor u in. Na een voorbereidend gesprek voeren we samen met uw collega’s de SCHERPte-meting uit.

Kost het niet veel tijd?

Na het voorbereidend gesprek kost de SCHERPte-meting één dagdeel per deelnemer. Daarna bepaalt u zelf, hoeveel tijd u besteedt aan het opvolgen van de conclusies en inzichten.

Is het wel COVID-proof?

We kunnen de sessie COVID-proof online of in een kantoorruimte organiseren Natuurlijk bent u ook welkom in de ProcesFabriek (Amsterdam) of ProcesCentrale (Rotterdam). In alle scenario’s nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen. 

Wij werken aan uw SCHERPte.