Abe Borsjes is Processpecialist bij De Processpecialisten: procesmanagement

Abe Borsje

Processpecialist

Procesmanagement, Verandermanagement, Ketenregie, Omgevingswet, Common Ground, Sturing, Scrum/Agile werken

Stel een vraag aan Abe Borsje

Ik houd opdrachtgevers graag een spiegel voor in verandertrajecten. Mijn motto hierbij is: laten we het eerst makkelijker maken, we kunnen het later altijd weer ingewikkeld maken. Mijn ervaring heb ik opgedaan in zowel de publieke als private sector. Bij opdrachtgevers werk ik samen met directie, management en medewerkers om door middel van procesmanagement de klant beter te bedienen.

Door het werk dat wij als consultant bij De Processpecialisten doen ben ik bij uitstek in staat om te zorgen voor verbinding en begeleiding. Dit geeft energie en die geef ik graag door! Mochten er processen moeten worden geïmplementeerd of andere veranderingen worden begeleid maak ik graag gebruik van de Prosci Verandermethodiek – een wereldwijde standaard op dit gebied. Deze methodiek helpt om uitdagingen in een veranderproces en weerstanden te identificeren, meetbaar te maken en hier de juiste acties op in te zetten. Door het houden van workshops en individuele gesprekken haal ik informatie op bij de medewerkers, management en directie. Deze informatie analyseer ik om de mogelijke oplossingen en te nemen stappen in beeld te brengen en bespreekbaar te maken.

Ik wil ooit nog… eens meemaken dat het Nederlands elftal de WK finale wél wint

NIEUWS-ARTIKELEN