Home » Procesoptimalisatie

‘‘Never waste a good crisis’’ is een stelling die ook op het gebied van procesoptimalisatie tot zijn recht komt. De afgelopen jaren hebben wij geconstateerd dat het optimaliseren van processen vaak vooraf wordt gegaan door problemen in de uitvoering. Denk aan lage klanttevredenheid, te hoge kosten en teveel uitval. Maar ook bij een innovatiewens of continu willen verbeteren is procesoptimalisatie een goed instrument voor het op scherp zetten van processen.

VOORDELEN PROCESOPTIMALISATIE

Processen zijn de basis van elke organisatie. Afhankelijk van het doel leidt procesoptimalisatie tot:

 • Eliminatie van overbodige handelingen (bijvoorbeeld met Lean Management);
 • Meer kennis naar de voorkant van het proces;
 • Centralisatie en uniformering van werkzaamheden;
 • Digitalisering van het proces.

Processen geven praktisch vorm aan de uitvoering van te bereiken doelen van een organisatie. Wat de aanleiding ook is, door met een specifieke doelstelling processen te optimaliseren kan continu worden ingespeeld op de behoeften van belanghebbenden en zo constant van waarde blijven.

ONZE AANPAK

Procesoptimalisatie doen we samen met management en de medewerkers die de processen uitvoeren: zij hebben het beste zicht op de praktijk. We maken gebruik van verschillende methodes zoals Lean Management en processimulaties. Het optimaliseren van processen betekent een verandering voor de organisatie; dit vereist een goede verandermethodiek. Hiervoor maken wij gebruik van Prosci ADKAR.

Zelfstandig aan de slag met procesoptimalisatie? In onze aanpak leiden we ook interne procescoaches op die de organisatie begeleiden in het optimaliseren van processen. Onze aanpak heeft als motto ‘voordoen’, ‘samen doen’ en ‘zelf doen’: zo begeleiden we de organisatie stap voor stap in de kennis en kunde van procesoptimalisatie.

Wanneer worden wij gevraagd?

 • Wanneer u behoefte heeft aan een praktische aanpak voor slimmere processen;
 • Wanneer u en uw collega’s opgeleid willen worden in werken met processen;
 • Wanneer u behoefte heeft aan begeleiding van een blijvende verandering voor medewerkers en organisatie.

Onze toegevoegde waarde:

 • We hebben ruime kennis en ervaring met het slim, efficiënt en effectief inrichten van processen;
 • We denken niet voor de klant, maar vanuit de klant;
 • We maken het verschil met onze spraakmakende werkvormen en praktische aanpak;
 • We leiden procescoaches op in het uitvoeren van procesoptimalisatie.