Home » Serious games: van gimmick naar gedragsverandering

Serious games: van gimmick naar gedragsverandering

Gaming is hot. Hoe maak je slim gebruik van speltechnieken? In een informatiebijeenkomst over simulaties en gamification deelden procesbegeleiders vanuit verschillende organisaties en De Processpecialisten hun ervaringen.

Processimulaties zijn inmiddels een beproefde methode: experimenteren met processen en samenwerking in een afgebakende spelomgeving. Een nieuwe ontwikkeling is gamification: het inbouwen van spelelementen in het dagelijks werk, om zo tot betere resultaten te komen.

Spelen is leuk, maar in de praktijk blijkt het nog niet zo eenvoudig om spel-elementen effectief in te zetten: niet iedereen vindt nu eenmaal hetzelfde leuk en een leuke actie op het verkeerde moment werkt averechts. En hoe zorg je dat er na een geslaagde simulatie-workshop ook in werkelijkheid iets verandert? Zoals een van de deelnemers terecht opmerkte: “het moet meer zijn dan een leuke middag – en dan weer over tot de orde van de dag”.

Met deze 3 stappen zorgt u dat gaming-technieken wel bijdragen aan gedragsverandering:

1. Bepaal je doelstelling. Benoem specifiek wat de leerdoelen zijn of wat het resultaat van een challenge moet zijn. Uw doelstelling bepaalt welke spelvormen effectief zijn en is ook de basis voor het ontwerp van de spelomgeving of spelelementen. Maak de doelstelling daarom specifiek.

2. Ken je doelgroep. U weet zelf het beste wat werkt voor uw collega’s. Daarbij is niet alleen van belang wat mensen ‘leuk’ vinden, maar vooral ook of ze de noodzaak voelen om iets te veranderen en daaraan mee willen doen.

3. Organiseer opvolging. Bepaal vooraf wat u gaat doen met de uitkomsten van een serious game of gamification: wat gebeurt er met de uitkomsten van een simulatie, wat gebeurt er na een challenge met het winnende idee? Helemaal mooi is om de resultaten direct te laten presenteren aan de beslissers.

Meer weten? Neem contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39