Home » Procesverbeteringen

Procesverbeteringen zetten processen weer op scherp. Of het nou wordt geïnitieerd door problemen in de uitvoering, een wens voor innoveren of continu willen verbeteren, de wereld om ons heen staat niet stil en maakt van procesverbetering een noodzakelijke voorwaarde voor succes.

VOORDELEN PROCESVERBETERINGEN

Processen zijn het fundament van elke organisatie. Afhankelijk van het doel leiden procesverbeteringen tot:

 • Weghalen van overbodige handelingen (bijvoorbeeld met Lean Management);
 • Meer afhandeling naar de voorkant van het proces;
 • Centralisatie en standaardisatie van werkzaamheden;
 • Digitalisering en robotisering van het proces.

Praktisch gezien geven processen vorm aan de uitvoering van te bereiken doelen van een organisatie. Wat de aanleiding ook is, door met een specifieke doelstelling processen te verbeteren kan duurzaam worden ingespeeld de wensen en eisen van klanten en andere belanghebbenden.

ONZE AANPAK

Onze aanpak

We zorgen voor een nauwe samenwerking tussen management en de medewerkers die de processen uitvoeren: zij hebben het beste zicht op de praktijk. We maken gebruik van verschillende bewezen methodes zoals Lean Management en processimulaties. Aan de slag gaan procesoptimalisaties betekent een verandering voor de organisatie; dit vereist een goede verandermethodiek. Hiervoor maken wij gebruik van Prosci ADKAR.

Onze aanpak heeft als motto ‘voordoen’, ‘samen doen’ en ‘zelf doen’: zo begeleiden we de organisatie stap voor stap in de kennis en kunde van processen. We maken organisaties zelfstandig in procesverbeteringen. Hiervoor leiden we ook interne procescoaches op die de organisatie begeleiden.

Wanneer worden wij gevraagd?

 • Een praktische aanpak voor slimmere processen;
 • De organisatie trainen in werken met processen;
 • Begeleiden van een blijvende verandering voor medewerkers en organisatie.

Onze toegevoegde waarde:

 • We hebben ruime kennis en ervaring met het doorvoeren van procesverbeteringen;
 • We kijken naar logica en logistiek, maar ook naar mensen en gedrag
 • We gebruiken graag simulaties en games voor het ontwerpen, testen en trainen;
 • We zijn van ‘voor doen, samen doen en zelf doen’.