Home » Procesmanagement

De wereld om ons heen staat niet stil en maakt van procesmanagement een noodzakelijke voorwaarde voor succes. Procesmanagement creëert structuur, taal en een ‘mindset’ in de organisatie gericht op het maximaliseren van klantwaarde. Juist door te structureren en te standaardiseren wordt de organisatie voorspelbaar, efficiënt en wendbaar.

Wij zien procesmanagement als het ‘ontschotten’ van organisaties; we leggen bruggen aan tussen organisatiedelen en gebruiken hiervoor het proces als instrument. Het maakt werk objectief en transparant door het vastleggen van activiteiten, rollen, middelen, input en output. Hierdoor ontstaat inzicht, overzicht en begrip voor elkaars werk en de afhankelijkheden in het proces.

VOORDELEN PROCESMANAGEMENT

Processen zijn het fundament van elke organisatie. Invoering van procesmanagement leidt tot:

 • Hogere klantwaarde;
 • Structuur en overzicht van waarde toevoegende processen;
 • Standaardisatie, voorspelbaarheid en wendbaarheid;
 • Efficiëntie en kostenbewustzijn;
 • Verantwoordelijkheden laag in de organisatie door te werken met rollen.

Processen geven vorm aan de uitvoering van uw te bereiken doelstellingen. Zo kan er op een duurzame wijze worden ingespeeld op de wensen en eisen van uw klanten. Door het in samenspraak bepalen van de te leveren prestaties biedt procesmanagement daarnaast een uitstekend handvat voor sturing: op klantwaarde in plaats van afdelingsbudget.

ONZE AANPAK

We zorgen altijd voor een nauwe samenwerking tussen management en de medewerkers die de activiteiten uitvoeren: zij hebben het beste zicht op de praktijk. We maken gebruik van verschillende bewezen methodes zoals onze trainingen, tools en processimulaties. Wij coachen medewerkers en management in het uitvoeren van hun rol.

Onze aanpak heeft als motto ‘voordoen’, ‘samen doen’ en ‘zelf doen’: zo begeleiden we de organisatie stap voor stap in de kennis en kunde van procesmanagement. Hiervoor leiden we ook interne procescoaches op die de organisatie continu begeleiden.

Wanneer worden wij gevraagd?

 • Een praktische en spraakmakende aanpak voor het werken met processen;
 • De organisatie trainen in werken met processen en procesmanagement;
 • Begeleiden van een blijvende verandering voor medewerkers en organisatie.

Onze toegevoegde waarde:

 • We zijn autoriteit op het gebied van procesmanagement;
 • We kijken naar logica en logistiek, maar ook naar mensen en gedrag;
 • We gebruiken graag processimulaties en games om samen het speelveld te verkennen en draagvlak te creëren;
 • Ons motto is: voordoen, samen doen, zelf doen.