Home » TOZO referentieproces voor gemeenten

TOZO referentieproces voor gemeenten

Optimaliseer snel je TOZO proces door gebruik te maken van het TOZO referentieproces voor gemeenten!

Als steunmaatregel tijdens de coronacrisis (COVID-19) heeft het kabinet aangekondigd extra ondersteuning te bieden aan ondernemers en zelfstandigen. In eerste instantie wordt uitgegaan van een budget van € 250 miljoen, maar dit kan in de komende maanden in de miljarden oplopen. Aan de gemeenten de taak om dit geld te verdelen. In het kader van het Coronavirus (COVID-19) heeft de overheid een versoepelde regeling voor de BBZ in het leven geroepen (TOZO regeling). Deze wordt uitgevoerd door gemeenten. Dit zal leiden tot een grote toename in het aantal aanvragen voor de TOZO.

Om als gemeente, zelfstandigen en ondernemer snel inzicht te krijgen in het vernieuwde proces, hebben De Processpecialisten en Mavim een referentieproces beschikbaar gesteld om je eigen proces in te richten, aan te passen of te verbeteren. Op basis van ontvangen feedback actualiseren we het proces continu en werken we het verder uit. Graag ontvangen we jouw reactie! Verbeteringen in het proces publiceren we op de TOZO-proces Portal.

Toegang de TOZO Proces Portal kan worden aangevraagd via deze link. Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de TOZO-proces Portal.  Na het accepteren van de uitnodiging word je automatisch doorverwezen naar deze pagina.

Met het belangeloos beschikbaar stellen van deze informatie en kennis hopen De Processpecialisten en Mavim een bijdrage te kunnen leveren rondom deze maatschappelijke uitdaging.

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77