Home » Competentieprofielen voor de Omgevingswet

Competentieprofielen voor de Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt naast nieuwe processen, systemen en regelgeving ook andere competenties en vaardigheden. In opdracht van de VNG hebben De Processpecialisten voor de belangrijkste processen competentieprofielen opgesteld.

In samenwerking met gemeenten zijn competentieprofielen opgesteld voor de nieuwe rollen in vier processen: Verkennen en begeleiden initiatieven, Behandelen vergunningaanvraag, Wijzigen Omgevingsplan en Toezicht & Handhaving. Gemeenten kunnen de profielen gebruiken als basis voor een opleidingsplan, als leidraad voor individuele ontwikkeltrajecten en bij het werven van nieuwe medewerkers.

De profielen zijn ontwikkeld in co-creatie met Menat B.V.. Zij hebben met slimme software de profielen geanalyseerd en daarmee dilemma’s, uitdagingen en eventuele tegenstrijdigheden in en tussen rollen zichtbaar gemaakt. Dit geeft extra inzicht voor het verandertraject en de benodigde leerinterventies. De komende periode zullen we de profielen op basis van feedback verder aanscherpen.

Meer weten? Check de “leeswijzer competentieprofielen Omgevingswet” of neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77