Home » Training ‘Grip op werk: structureren, prioriteren en effectueren’

De inhoud van de training is gericht op het scopen, structureren, prioriteren en effectueren van de ‘procesverbeteractiviteiten’ in het team en in relatie tot de belanghebbenden. We maken gebruik van userstories voor het werkbaar maken van procesverbeteringen. Ook bekijken we hoe het werk geprioriteerd kan worden en hoe de uitvoering van de procesverbeteractiviteiten gevolgd kan worden.

 

PROGRAMMA

 

 1. Introductie / kennismaking en agenda
 2. Agile/scrum werken in een procesgerichte organisatie
  • Principes van procesgericht werken en het Agile Manifesto
  • Procesvolwassenheid, rollen en continu verbeteren
 3. Klantreizen, als instrument voor het bepalen van klantwaarde
 4. Structureren van werk met Epics, Features en User Stories
  • Behandelen van fictieve casus
  • Behandelen van casussen vanuit Eurocross
 5. Waarderen, prioriteren en plannen van procesverbeteringen
  • Waarderen van procesverbeteractiviteiten
  • Bepalen van de impact op de organisatie en het team
  • Opstellen van een mini business case
  • Werken met een visuele workflow: kanban
 6. Effectueren van verandering / procesverbetering
  • ADKAR model voor verandering
  • Identificeren van belanghebbenden en sponsorschap
  • Oefenen met ADKAR
 7. Wat gaan we vanaf nu anders doen?
  • Formuleren van ambities en maken van praktische afspraken

Gedurende de training is veel aandacht voor interactie en zelf doen. Het doel is dat na de training jullie in staat zijn werkwijzen zelfstandig toe te passen.

Voor de voorbereiding van de trainingsdag ontvangen we graag de eigen casussen die behandeld gaan worden.

PRAKTISCH

 

 • De training is geschikt voor groepen tussen 8 - 15 deelnemers.
 • De trainingsdag duurt van 09.00 – 15.00 uur, inclusief lunch.
 • De begeleiding wordt verzorgd door 2 ervaren trainers van De Processpecialisten.
 • De investering voor de training, inclusief terugkomdag(deel), bedraagt: €3780,- exclusief BTW, inclusief reiskosten en materialen.