Ketenregie zorgt dat verschillende partijen, elk vanuit hun eigen kracht en expertise, optimaal samenwerken aan een gezamenlijke opgave. De ketenregisseur overziet het geheel en zorgt dat alle partijen maximaal tot hun recht komen en zo samen de beste prestatie leveren. Ketenregie gaat vooral over het samenspel tussen ketenpartners.

VOORDELEN KETENREGIE

Het goed organiseren van ketenregie levert veel voordelen op, zoals het realiseren van (maatschappelijke) prestaties, hogere klanttevredenheid en betere dienstverlening, efficiëntere samenwerking tussen de verschillende partners, lagere kosten en kortere doorlooptijden.

Effectieve ketenregie heeft als kenmerken:

 • Een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid
 • Een gemeenschappelijk referentiekader, procesmodel en prestatieafspraken
 • Alle partners weten wanneer ze aan zet zijn
 • Alle betrokkenen weten wie met wie communiceert
 • Het is helder wie eindverantwoordelijk is en de knopen doorhakt

Waarom De Processpecialisten

 • Autoriteit op dit gebied
 • Focus op samenwerking
 • Scherp op afspraken

ONZE AANPAK

De Processpecialisten zijn een autoriteit op het gebied van ketenregie. We hebben bijvoorbeeld gewerkt aan de Amsterdamse Crisisopvang, het Veiligheidshuis Gelderland-Zuid en de Rotterdamse Handhaving Persoon en Pand.

In het boek ‘Ketenregie. Acteren en regisseren in publieke ketens’ beschrijft Erik F Steketee, oprichter van De Processpecialisten, hoe je ketenregie effectief inricht en werkend krijgt. Volgens De Processpecialisten zijn focus op goed samenspel én de rol van ketenregisseur cruciaal. De ketenregisseur brengt de samenwerking tussen de ketenpartners naar een hoger plan en houdt het gezamenlijk doel scherp voor ogen.

De eerste stap in onze aanpak is het bepalen of bekrachtigen van het doel van de keten. Van daaruit brengen we het ketenproces op hoofdlijnen in beeld. We bepalen in overleg de bijdrage van elk van de betrokken partners en we maken samenwerkingsafspraken, die we kunnen vertalen naar prestatieafspraken. Ten slotte specificeren we de rol van de ketenregisseur en maken we afspraken over monitoring en bijsturen, ondersteuning en hulpmiddelen. Natuurlijk betrekken we bij het organiseren van ketenregie alle ketenpartners: alleen samen kom je tot de oplossing. Niet alleen strakke afspraken, juist ook het teamgevoel en wederzijds vertrouwen en respect zorgen dat een keten goed functioneert.

Wanneer schakelt u ons in?

 • Als uw keten nog niet optimaal functioneert
 • Als er zaken blijven liggen, als partners naar elkaar wijzen, als u regie mist
 • Als u een nieuw convenant gaat opstellen of prestatieafspraken wilt evalueren
 • Als u uw keten en dienstverlening naar een hoger niveau wilt tillen

Zelf lezen? Het boek ‘Ketenregie. Acteren en regisseren in publieke ketens’ van Erik F Steketee bestelt u hier.

Onze toegevoegde waarde

 • We zijn autoriteit op het gebied van ketenregie
 • We leggen de focus op goede samenwerking tussen de ketenpartners
 • We zijn scherp op heldere afspraken
 • We maken het verschil met onze spraakmakende werkvormen en praktische aanpak
 • We gebruiken graag processimulaties en games om samen het speelveld te verkennen en draagvlak en betrokkenheid te creëren