Home » Design Proces Training

Zoekt u een methode waardoor uw dienstverlening beter aansluit op de wensen van uw klant? Wilt u klantbeleving prioriteren in uw processen, systemen en het gedrag van medewerkers? De Design Proces training laat u zien dat klantbeleving en dienstverleningsprocessen elkaar maximaal kunnen versterken – de synergie tussen Design Thinking en procesgericht werken.

VOORDELEN DESIGN PROCES TRAINING

De Design Proces Training leert u om te denken vanuit de klantbeleving en uw organisatie daarop in te richten. Design Thinking helpt u om out of the box te denken en tot nieuwe ideeën en innovaties te komen. Doordat u uw dienstverlening benadert vanuit het klantperspectief, kunt u klantgericht innoveren.

ONZE AANPAK

Deze Design Proces training voegt inzichten vanuit Lean, Design Thinking en Service Design samen tot een krachtig pakket. Methodes zoals persona’s, klantreizen en de service blueprint zijn voorbeelden van praktische technieken en methodieken. Uw creativiteit wordt aangewakkerd zodat u direct de aanpak op een praktijkvoorbeeld kunt oefenen.

De volgende onderwerpen worden tijdens de Design Proces training behandeld:

 • De toegevoegde waarde van Design Thinking in combinatie met procesgericht werken;
 • Hoe kunt u inleven in uw klant bij het optimaliseren van uw dienstverlening?;
 • Hoe u middels een klantreis verborgen verbetering kunt ontdekken in uw dienstverlening;
 • Manieren om direct tot doelbewuste oplossingen te komen;
 • Het verweven van klantbeleving in de bedrijfsvoering en cultuur van uw organisatie.

Resultaten

Na het volgen van deze training bent u in staat om:

 • Onderscheidend te zijn in de realisatie van innovaties en het doorvoeren van veranderingen bij uw klant of binnen uw organisatie;
 • Te helpen bij het scherp formuleren van problemen;
 • De dienstverlening van uw organisatie te verbinden met de klantbeleving;
 • Door middel van co-creatie en creativiteit doelbewust draagvlak te creëren bij belangrijke stakeholders;
 • Te denken vanuit de klant in plaats van vóór de klant.

Onze toegevoegde waarde

 • Wij verhelderen de link tussen klantbeleving, proces, systeem en gedrag in uw organisatie.
 • Onze trainers zijn ervaren in innovatie- en verandertrajecten binnen organisaties.
 • U krijgt praktijk coaching na de training.
 • Wij bieden u concrete handvatten voor de implementatie van Design Thinking