Home » Gelijke kansen voor ‘Jeroen’ en ‘Jamal’

Gelijke kansen voor ‘Jeroen’ en ‘Jamal’

Uitzendbureau getest op discriminatie

Niet-Westerse werkzoekenden hebben net zoveel kans op werk als kandidaten van Nederlandse afkomst. Dit is de geruststellende conclusie na een onderzoek met mystery guests in opdracht van een keten van uitzendbureaus. Verschillen zijn er trouwens wel.

Om eventuele ongelijke behandeling van werkzoekenden boven tafel te krijgen, hebben 2 mystery guests verschillende vestigingen van het uitzendbureau bezocht en ook telefonisch benaderd. De ‘werkzoekenden’ hadden dezelfde kwalificaties en een vergelijkbaar CV, maar de ene proefpersoon (‘Jeroen’) was van Nederlandse afkomst en de andere (‘Jamal’) van niet-westerse afkomst.

Na de bezoeken aan de uitzendbureaus kregen ‘Jeroen’ en ‘Jamal’ allebei aanbiedingen voor werk. Wel werd aan ‘Jamal’ vaker om referenties gevraagd. Ook na de telefonische contacten gingen beide kandidaten door naar de volgende ronde – alleen kreeg ‘Jeroen’ tweemaal al direct een concrete aanbieding.

Naast de kans op werk is ook gekeken naar de waardering van de contactmomenten door de mystery guests.  De bezoeken werden door ‘Jeroen’ op alle locaties hoger gewaardeerd dan door ‘Jamal’. De waardering van de telefonische contacten was bij beide kandidaten even positief. Discriminerende eisen en procedures zijn nergens aangetroffen, maar onbewuste vooroordelen – zowel bij intercedenten als bij werkzoekenden – kunnen we niet uitsluiten.

De vestigingen van het uitzendbureau zijn niet alleen benaderd door werkzoekende mystery guests, maar ook door fictieve opdrachtgevers met een discriminerend verzoek. Van 8 vestigingen geven er 7 aan dat zij niet meewerken aan een dergelijk verzoek: de intercedenten wijzen het verzoek van de ‘opdrachtgever’ resoluut en expliciet af. 1 vestiging werkt wel mee, in dit geval aan leeftijdsdiscriminatie.

Aanleiding voor het onderzoek was de uitzending van televisieprogramma Radar in januari van dit jaar, over een onderzoek naar discriminatie door uitzendbureaus. Redacteuren van Radar deden zich voor als medewerkers van een bedrijf dat mensen zoekt voor tijdelijk werk – maar liever geen Marokkanen, Surinamers of Turken: kan de intercedent daar rekening mee houden? Bijna de helft van de uitzendbureaus reageerde positief op het verzoek, hoewel de intercedenten weten dat het niet mag.  De resultaten van dit verdiepingsonderzoek met mystery guests kan de organisatie gebruiken om bewustwording rondom discriminatie te vergroten en gerichte maatregelen te nemen waar nodig.

Meer weten? Neem dan contact op met Jeroen Stam 06 13 30 18 39.