Home » Dienstverlening » Procesmanagement en ketenregie » Training ‘Resultaatgericht Sturen’

Sturing in organisaties: dit gaat om processen, systemen, en gedrag. In deze training wisselen theorie en zelf aan de slag met opdrachten elkaar af. Het kunnen inzetten van praktische handvatten staat centraal. Na afloop bent u in staat het gesprek over sturing aan te gaan en de eerste stappen te zetten om die sturing in te richten.

TRAINING 'RESULTAATGERICHT STUREN'

De Processpecialisten organiseren een training over resultaatgericht werken en sturingsrollen. Na afloop bent u bekend met de belangrijkste theorie en praktische handvatten over sturing en kunt u het gesprek over sturing in uw organisatie aangaan en dit inrichten.

KOMENDE TRAININGEN

Duur: 2 dagen
Locatie: Online/op locatie
Voor wie:
Voor lijnmanagers en/of proceseigenaren,- managers of coördinatoren die sturing geven in een matrixorganisatie, voor beleidsmedewerkers die beleid uitgevoerd willen zien worden vanuit verschillende rollen in de organisatie, voor programmamanagers en projectleiders die samenwerken met andere rollen in een lijnorganisatie en voor ketenregisseurs die in een keten van lijnorganisaties sturing geven aan opgaven of programma’s.
Investering: €995,-
Extra informatie: Na circa 6 weken is er een terugkommiddag.

MEER OVER DEZE TRAINING

Waarom resultaatgericht sturen?

Werken in een matrix of in een programmaorganisatie, opgavegericht of in ketens: logisch in theorie, maar ook een uitdagend rollenspel. Want waarop stuurt een lijnmanager en waarop een proceseigenaar of resultaatmanager? En wanneer is de programmamanager, projectleider of ketenregisseur verantwoordelijk? Is het voor medewerkers nog duidelijk wie hun baas is? Helpen al die rollen om het beoogd resultaat voor de klant te realiseren en (maatschappelijke) opgaven op te lossen?

Theorie en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af in deze interactieve training, waarbij de trainers van De Processpecialisten hun ervaringen delen over het werkend krijgen van processturing.

Onze aanpak

Voorafgaand aan de training houden we een intake waarin we uw kennisniveau en informatiebehoefte in beeld brengen, waarna de trainers hierop zoveel mogelijk aansluiting zoeken in de inhoud en de interactieve opdrachten. Zowel de beginner als gevorderde in het onderwerp Sturing komt zo aan zijn of haar trekken.

Tijdens de training formuleert iedere deelnemer een opdracht rond hun vraag of leerdoel om deze in de periode tussen het ene en het andere blok van de training in hun eigen organisatie uit te voeren.

Na afloop van de training vatten we tijdens een terugkommiddag de stof als refreshment op compacte wijze samen en blikken met elkaar terug op hoe het de deelnemers is vergaan, hoe zij met hun sturingsvraag aan de slag zijn gegaan, wat goed ging en waar zij nog vragen over hebben. Ook na de terugkommiddag blijven de trainers de 1e 6 maanden nog bereikbaar voor telefonische vragen van deelnemers.

Programma:

 • Kennismaken en opwarmer (simulatie)
 • Blok 1 Waarde van processturing
 • Blok 2 Rollen in de matrix (incl. opgavegericht werken)
 • Blok 3 Meten en bijsturen en Continu Verbeteren
 • Blok 4 Sturen op (gewenst) gedrag (change management)
 • Blok 5 Implementatie: do’s & dont’s, succesfactoren bij je aanpak, best practices
 • Terugkommiddag

 Resultaat

Na afloop van de training bent u:

 • Bekend met de belangrijkste theorie en praktische handvatten over sturing
 • In staat het gesprek over sturing aan te gaan uw eigen organisatie
 • De eerste stappen te zetten om die sturing in te richten

Onze toegevoegde waarde

 • De Processpecialisten hebben ruime ervaring met het werkend krijgen van processturing
 • We laten de training aansluiten op uw kennisniveau en informatiebehoefte
 • Inbrengen van praktijkvoorbeelden van andere organisaties
 • De trainer blijft de eerste 6 maanden bereikbaar voor vragen

Uw trainer

Iris Lindeboom is Processpecialist bij De Processpecialisten: procesmanagement

Met haar scherpe en analytische blik, neemt Iris Lindeboom u mee in de wereld van processturing.  Ze verbindt uw dagelijkse uitdagingen aan de theorie en biedt u praktische handvaten waarmee u verder kunt.