Home » OOST! 6

OOST! 6

En weer radicale vernieuwing: deel 6 in de serie OOST!

Processpecialist Judith mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen van Harmoniewereld. In dit nieuwste deel in de serie OOST! zijn 8 langere gedichten van Velimir Chlebnikov vertaald.

Velimir Chlebnikov (1885-1922) behoorde tot de Russische futuristen, een dichtersgroepering aan het begin van de twintigste eeuw die een radicale vernieuwing nastreefde van de literatuur. Met zijn opmerkelijke vernieuwing van de poëtische taal heeft hij nog steeds een grote invloed op de hedendaagse Russische poëzie. Chlebnikov heeft tal van korte gedichten geschreven, maar ook een vijftigtal langere. In ‘Harmoniewereld’ worden er acht gepresenteerd, van het fantasmagorische ‘De kraanvogel’ (1909) tot en met het kort voor zijn dood geschreven autobiografische ‘De trompet van de Gul-mullah’ (1921).

In de serie OOST! verschijnt nog niet eerder in Nederlandse vertaling gepubliceerd werk van Oost- en Midden-Europese schrijvers. De Processpecialisten sponsoren deze serie omdat het Geschreven Woord ook belangrijk is bij het observeren, analyseren en vastleggen van processen. De Verbeelding is onmisbaar voor Vernieuwing.

Onze vaste klanten en aanhangers ontvangen Harmoniewereld binnenkort van een Processpecialist.