Home » Online kickstart Omgevingswetproof werkprocessen

Online kickstart Omgevingswetproof werkprocessen

De Omgevingswet raakt verschillende werkprocessen binnen gemeenten en provincies. De Processpecialisten en Albers Consultancy helpen gemeenten en provincies in 2 sessies met het opstellen van een actieplan om omgevingswetproof te gaan werken.

“Wat een opluchting om van een generieke procesplaat te komen tot een overzichtelijke en concrete actielijst!”

Basis voor het actieplan zijn de modelprocessen van de VNG. De eerste van twee sessies start met een toelichting op de Omgevingswet en de impact daarvan op het betreffende proces. Daarna bespreken we de VNG procesplaat met een groep betrokkenen uit de organisatie. Door vragen uit de groep en prikkelende stellingen van de procesbegeleiders wordt duidelijk wat de Omgevingswet betekent voor de organisatie. De deelnemers noteren ondertussen hun aandachtspunten. Na de eerste sessie worden alle aandachtspunten uitgewerkt en geclusterd. Die uitwerking vormt dan de basis voor de tweede sessie, waarin we samen de aandachtspunten vertalen naar concrete actiepunten met actiehouders en een deadline. Wanneer alles acties zijn uitgevoerd, is het proces klaar voor de Omgevingswet.

“Strak geregeld, er is ook online voldoende interactie: het lijkt net alsof je echt bij elkaar zit.”

Deze kickstart kunnen we zowel op locatie als online organiseren. Vóór Corona gebruikten we post-its, nu halen we de input digitaal op – ook op locatie. Bij online sessies maken we vooraf afspraken over bijvoorbeeld het platform (Zoom of Teams) en het gebruik van devices (liever pc of laptop dan mobiele telefoon).

Meer weten? Neem contact op met Vincent Damen 06 46 16 26 77