Home » webinars » Wat wordt er straks anders voor de toezichthouder binnen het T&H-proces voor de omgevingsvergunning en in het kader van de Wkb?

In juni en juli brengt het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' met een aantal webinars de Omgevingswet in beeld. Met de webinars willen we antwoord geven op vragen die gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen, bedrijven en rijkspartijen hierover hebben. Tijdens Omgevingswet in beeld verzorgen De Processpecialisten een webinar over de overdracht van programma naar lijnorganisatie.

WEBINAR WAT WORDT ER STRAKS ANDERS VOOR DE TOEZICHTHOUDER BINNEN HET T&H-PROCES VOOR DE OMGEVINGSVERGUNNING EN IN HET KADER VAN DE WKB?

Ellen Zwiers, senior begeleider implementatie VTH Omgevingswet bij de VNG, licht het werkende proces 'toezicht en handhaving' toe, inclusief de relevante processtappen in het Wkb-proces.

Datum: 28 juni 2022
Tijd: 10:00-11:00

LEES OOK